Čáry báby Cotkytle – divadelní představení

V neděli 29.10.2017 odpoledne se na jevišti v telnické orlovně odehrálo divadelní představení Čáry báby Cotkytle aneb tři zlaté zuby děda Vševěda. Divadelní pohádka plná písniček byla určena dětem i dospělým a soudě podle atmosféry v hledišti se líbila všem věkovým kategoriím. Zahrát ji přijeli ochotníci z divadelního spolku Bezkamen z Uherčic.

Hlavní postavou hry byla bába Cotkytle, která byla se svojí dcerou Zindulkou pozvána králem Makovcem Bohabojným, aby doprovodila prince za dědem Vševědem. Král totiž vyhlásil, že jeho dceru princeznu Zlatěnku si bude moci za ženu vzít jen ten, kdo od děda Vševěda získá tři zlaté zuby. Výprava vedená bábou se vydala za dědem ve složení Cotkytle, čarodějná dcerka, princezna, princeznina guvernantka, královský kadeřník a domnělý princ. Po překonání nástrah cestování, zvláštních setkáních s pohádkovými tvory a řadou komických situací se všichni vrátili zpátky do království a nakonec všechno dopadlo dobře, jak to u pohádek bývá.

Děkujeme hercům, že se k nám do Telnice vydali přes nástrahy přírody – počasí bylo totiž v neděli opravdu nepříznivé. Prudký vítr působil škody a nepříjemnosti na mnoha místech a ještě před divadelním představením v Telnici několikrát vypadl elektrický proud, což mohlo leckoho odradit. Pohádka se ale odehrála – i s výpadkem proudu bezprostředně před začátkem a o přestávce, shořením žárovky v reflektoru, krátkým odpojením hudby nebo svícením svíčkami u východu ze sálu. Jsme rádi, že se vichrem nedali odradit ani diváci a přišli se pobavit pohádkou.

 

Za Orla jednotu Telnice

Anna Hrazdírová