Den čtvrtý (Tábor 2013)

Středa 3. 7. 2013 – den čtvrtý

Téma dne:  Plavba čínským mořem. Tajemství pěstování čaje.

Do Prahy dorazil mor. Všichni, kteří se nakazili, musejí na příkaz krále setrvat ve svých domech a nesmí vycházet ven. Aby přežili, musejí jim ostatní obyvatelé nosit léčebné lektvary a jídlo. Je to pro město těžká doba a potravin je velký nedostatek. Obyvatelé Prahy se musí vypravovat i do hlubokých lesů a bažin, aby opatřili léčivé byliny na posilující lektvar pro královské dvořany, kteří se jinak bojí vyjít z hradu ven .

Král sleduje snahu svých poddaných o boj se zákeřnou nemocí a všechny, kteří se starají o nemocné je připraven odměnit. Zmatení pražané jsou vystaveni chaosu, neboť celá dvorana i s králem je v karanténě na hradě. Postupně se však daří sestavkit krizovou radu složenou se zástupců každého z rodů a ti začnou chod ve městě sami řídit. Po té, co je uvařen ochranný lektvar ujímá se znovu správy města sám Karel IV. a vyhlašuje závěrečný boj s morovou nákazou. Po úmorné bitvě je nakonec nákaza poražena a chod města se může znovu obnovit. Otevřena je opět Karlova universita a jízdárna v královských konírnách.

Večer spolu všichni stateční šlechtici hodují, opékají malá selátka (špekáčky) a pečou na ohni trdelníky. To byla ale dobrota.