Den devátý (Tábor 2013)

Pondělí 8. 7. 2013 – den devátý (foto)

Téma dne:  Dokončení Karlova mostu, převoz material na pramicích, SLAVNOST na oslavu dostavby Nového města pražského

Karlův most je již takřka dokončen. Král vyhlásil poslední zkoušku plavitelské zdatnosti. Přes Vltavu se vydávají poslední pramice, aby převezly zbylý material na stavbu. Zkouška se skládala z běhu k Vltavě, kde zástupci rodů nastoupili na převoz  a přejeli na druhý břeh pro material. Zpět se každý rod musel dostat na plovoucím voru kolem střeleckého ostrova, kde na ně čekala „střelená“ Viktorka. Odtud pokračovali ke břehu a pak přímo ke králi na Vyšehrad. Všichni zkoušku složili a pořadí určil jen čas potřebný.

Po poledním osvěžení v královském bazénu následovalo slavnostní otevření Karlova mostu a přechod ze Starého města pražského na Nové město.

Dopoledne vyhlásit král sčítání rodových majetků. Byla to poslední příležitost, kdy mohly členové šlechtických rodů dostavět své stavby na Novém městě Pražském a za zbytek stříbrných dukátů nakoupit material. Na nejbohatší rody čekla v podvečer královská odměna.

Král pozval u příležitosti otevření Nového města pražského celý dvůr i všechny členy šlechtických rodin na slavnostní večer a královskou hostinu. Svým poddaným věnoval pečené sele na rožni, ke kterému každý rod připravil slavnostní oblohu.

Úderem 19 hodiny byl slavnostní večer zahájen veřejnou popravou čarodějnice. Po setnutí hlavy této proklaté ženy pokračoval večer hudebním vystoupením, čtením z pražských pověstí, a po setmění také tajemnou stezkou pro odvážné šlechtice.

Hodovalo se až do ranních hodin a bylo to opravdu královské.