Den druhý – Zdroje vody a potravy

Prvního července roku 3545 v brzkých ranních hodinách přistála raketa na planetě TAPA. Po probuzení z hibernačního spánku (07:00) prošli účastníci expedice posilovacím cvičením, které jim pomohlo regenerovat ochablé svalstvo. Posilnění snídaní poprvé vystoupili na povrch planety. I když zde bylo patrné mnohaleté působení bakterií, od počátku bylo jasné, že největším problémem přežití bude nedostatek vody a potravy.20160701 tábor 058

Založili jsme základní stanici, určili hranice parcel a za zvuku expediční hymny vztyčili vlajku. Prvním úkolem bylo získání pitné vody extrakcí ze sádrovce a kondenzací z vlhkého travnatého porostu. První kapky se objevili již po chvíli a drahocenná tekutina pomalu odkapávala do připravených nádob. Po nezbytném chemickém rozboru jsme zjistili, že voda je pitná a plná životodárných minerálů.

Pro získávání potravy bylo nezbytné vystavět skleníky, které poskytnou rostlinám potřebné podmínky a ochrání je od kosmického záření tapavln. Tento úkol byl složitějším, než jsme předpokládali. Ukázalo se, že mezi členy velení je velké množství byrokratů, kteří trvali na dodržení všech stavebních povolení.

20160701 tábor 116Nejprve jsme v okolí základny získali potřebný materiál a pak to začalo. Objevil se úředník se seznamem potřebných dokumentů. Souhlas souseda, vodárny, správce generátoru energie a mnoho dalších. Po velkém úsilí bylo vše shromážděno a nás čekalo vyplnění řady formulářů. Členové národů se střídali ve svých administrativních dovednostech, až se jim nakonec podařilo stavební povolení získat.

Ve spolupráci se zkušenými projektanty začalo rýsování a kompletace stavebních plánů. Všichni při tom absolvovali řadu projekčních a přípravných technik.

Po všech přípravách konečně stavitelé vybudovali skleníky a uložení drahocenných semen dovezených ze Země mohlo začít. Každá národ zasel řeřichu, jetelinu, obilí a fazole a nechal je v klidu klíčit.

20160701 tábor 139Jaká by to byla moderní civilizace, kdyby neměla zajištěn přísun aktuálních zpráv. Po krátkém ladění dlouhých vln jsme ve večerních hodinách zachytili signál TV VEGA. Živé vysílání zpravodajství moderované Áďou a Pecou bylo proloženo reportážemi ze života na Zemi i na planetě TAPA. Dokonce nechyběl ani sport se sporťákem Jirkou a předpověď počasí s rosničkou Barčou. Prostě prima kanál.

Vyčerpaní a hladoví jsme se vrhli na poslední špekáčky dovezené ze Země a uložili se ve svých obydlích.