Besídka ke Dni matek

Letos opět jsme nezapomněli na naše maminky, babičky a prababičky a připravili jsme jim ve spolupráci Orla jednoty Telnice a základní a mateřské školy v Telnici program, který byl poděkováním všem, kteří pečují o svoji rodinu, mají ji rádi a starají se o ni. Vystoupení Mateřského klubu Sluníčko připomnělo začátky těchto krásných vztahů mezi rodiči a dětmi, kdy bez maminek a tatínků by to vlastně vůbec nešlo. Kdy je potřeba ze strany rodičů mnoho trpělivosti a lásky, aby se děti něčemu naučily, ale odměna v podobě úsměvů a jiných láskyplných projevů stojí potom za to. Při vystoupení dětí z mateřské školky, se orlovna zaplnila tolika roztomilými broučky, beruškami a květinkami, že jsme si opravdu připadali jako na zelené louce. Potom už se svými paletami přiběhly děti z první třídy a vzpomínka nás rodičů na naše dětství s oblíbenou pohádkou Šíleně smutná princezna byla tady. Školní družina, ve které byly zamíchány děti z druhé třídy, na maminky také nezapomněla a připravila si pásmo básniček a písniček, s housličkami statečně vystoupili Matěj a Kryštof Sobotkovi a Sára Valová, třetí třída přidala k broučkům a beruškám ze školky ještě mravence se svojí písničkou. A po tom všem hemžení jsme byli zváni na krásně připravené divadelní představení O Břetislavovi a Jitce. Kostýmy a dekorace byly dobové a velmi zdařilé a kdo ještě nevěděl, jak se za starých časů dala ukrást nevěsta, tak se to od čtvrťáků určitě dověděl. Na řadu pak přišli páťáci ve svých absolventských tričkách a rozloučili se se svou základní školou, kterou opouštějí a pospíchají do jiné, tanečním programem. Svůj „radostný“ tanec k nim ještě přidaly děti z Dětské scholy při naší farnosti. Pro některé z účinkujících to byly chvíle, kdy se trošku zapotili, protože vystupovali ve více uskupeních. Zapotily se i naše děvčata Silvie a Sisi, která program uváděly i jejich kostymérky…než nakonec odtajnily, že vzorná Silvie a rozjívená Sisi jsou dvě podoby jedné Sylvy ;-). Závěrem se rozloučila za velkých ovací skvělou retro písní Pátá naše již celkem proslulá kapela Gold Lions, která nás doprovázela celým odpolednem. A možná jste si všimli, vzadu na stěnách připravila orelská jednota, jako takové malé ohlédnutí, fotografie z předchozích Dnů matek… a že jich už bylo.

 

Bohumila Hrazdírová, Orel jednota Telnice