Den osmý – Nákladní kapsle výtahu poprvé v kosmu

Po nočním hledání pašeráckých skrýší bylo těžké vstát. Naštěstí všem vyhládlo a snídaně nám dodala dostatek energie na další výzkum. Dnes nás čekal nejtěžší úkol, spustit lano z asteroidu na planetu TAPA a připojit ho do připraveného terminálu. 20160707 tábor 042Obě vesmírná tělesa jsou v neustálém pohybu a jejich spojení vyžadovalo jak podporu navigátorů ze střediska letového provozu, kteří měli za úkol předávat aktuální informace o poloze závaží umístěném na konci lana. U ovládání pozičních lan stáli strojníci, kteří poslouchali pokyny navigátorů. Celý manévr řídil vedoucí národa. Po mnoha nepodařených pokusech bylo závaží konečně připevněno k terminálu a napnuto.

Vedle hlavního výzkumného programu se odehrávaly soutěže ve stolním fotbale a frisbee, které přinesly národům další energii k bádání.

Oběd nám připomínal dopolední úspěch, protože byly servírovány dlouhé nudle připomínající lano vyrobené ve VIMIXE, sponzora naší expedice. Polední klid využili někteří účastníci expedice ke koupání v chladící nádrži vesmírného střediska.

20160707 tábor 067Výtah je připraven, zbývá jen vyrobit dopravní kapsli. Rozhodli jsme se začít jednodušší verzí malých nákladních kontejnerů k dopravení drobného materiálu a vesmírné pošty dalším civilizacím. Samotná výroba spočívala v sestavení kapsle, její grafické úpravě zahrnující i označení národa. Zatím co probíhala výroba, u nosného lana se připravovala tažná vlákna. Na závěr byly kapsle připojeny k terminálu a připraveny na první cestu.

20160707 tábor 097V nedalekém jezeře byly objeveny hejna ryb, což zpestřilo náš jídelníček o jemné grilované maso připravované přímo nad plameny. Po vydatném posílení jsme vyslali výtahové kapsle na první cestu do vesmíru a odebrali se na výzvy, ve kterých se opět utkali vybraní borci ze všech družstev. Tentokrát byly zařazeny tyto disciplíny: sluneční vítr, přitahování miniasteroidu, hvězdné kolo, kosmokvíz, galaxy pantomima, Newtonovy klíče a Hubbleovy součástky. Zbytek noci patřil hlídce a našim polštářům.