Den osmý (Tábor 2013)

Neděle 7. 7. 2013 – den osmý (foto)

Téma dne:  Výroba vitráží na Týnský chrám, stavba Karlova mostu a zahájení lovecké sezóny

Stavba Nového města pražského se pomalu chýlí ke konci, zbývá jen dokončit umělecké práce na nově postavených kostelích. Král proto povolal šlechtické rody, aby se ujali výroby okenních vitráží a vytvořili barevné ozdoby, jimiž proniká světlo. Nejprve byly vyrobeny olověné obrysy a po té do nich byly vkládán barevná skla.

Zatímco některé rody pracovaly na vitrážích, jiní byli povoláni, aby se podíleli na stavbě Karlova mostu. Každý člen rodu si usadil svůj kámen (desku) na připravenou kamennou klenbu. V podvečer byl most již těsně před dokončením, zatím však nebyl otevřen.

Pro zpestření času svých poddaných vyhlásil král Karel IV. loveckou sezónu. V nedalekém lese se již přemnožili kanci i vysoká zvěř, což se projevilo i během rituálu na pasování do stavu rytířského v předchozí noci. Během dne byla odlovena pro královskou kuchyni tato zvěř (dva tucty divokých prasat, jelen šesnácterák, jeden tucet srn, tři daňci)

V podvečer se konala slavnostní bohoslužba uprostřed lesa, kterou sloužil duchovní správce P. Ladislav Kozubík z významné vísky Telnice, nacházející se na území Moravského markrabství. Rody zpívaly chorály a předčítaly z biblických textů. Na oltáři byl vidět také rukopis biblických textů, které byly vytvořeny na fakultě teologické university Pražské (Karlově).

Všichni rytíři již byli velmi unaveni ze stavby i lovu a proto byl den ukončen svěšením slavnostní vlajky a pozdravením pokoje. Zítra nás již čeká slavnost otevření Nového města.