Den pátý – Řízení letového provozu, start zkušebních raket

Den na TAPĚ začínal jako obvykle v 7:00 hodin budíčkem a nezbytným kondičním cvičením. Posilněni vydatnou snídaní jsme za zvuku expediční hymny vztyčili vlajku a vrhli se do vědecké práce.

V dopoledních hodinách probíhala výstavba výtahového terminálu, ke kterému bude připevněno lano na povrchu TAPY. Toto složité zařízení se strojovnou bylo sestaveno ze stavebnicových dílů. Národ byl rozdělen na stavitele a zásobovače a vše probíhalo v časovém limitu. Terminály byly dokončeny a my jsme se mohli posilnit a odpočinout si.20160630_letecky-provoz

Nebe nad námi bylo plné vesmírných těles, mezi kterými prolétaly kosmické lodě z okolních planet. Bylo by těžké postavit výtah nebo jen proletět raketou bez srážky s jiným plavidlem, kdybychom neměli vlastní řízení letového provozu. K určení směru, rychlosti a výšky pohybujících se těles bylo nutné nalézt na povrchu TAPY navigační body, na které byly umístěny radarové senzory. Každý národ obdržel jejich souřadnice a s pomocí GPS se je vydal hledat. Protože magnetické pole TAPY bylo dosti nestabilní a navigační technika vykazovala řadu poruch, bylo třeba zapojit i další metody vyhledávání 20160704 tábor 062(např. rojnice, prohledávání vybraných sektorů, sledování konkurenčních národů…). Přestože nebyly nalezeny všechny navigační body, bylo jich dost na zprovoznění střediska letového provozu.

Výtah nebyl doposud dokončen a tak k přepravě materiálu a rozličných satelitů musely být použity rakety. Každý národ vyrobil raketu dle vlastní konstrukce a zkušební lety mohly začít. Přesně v 19 hodin vzlétla první raketa na hydropohon a za ní další. Některé rakety neopustily troposféru, jiné proletěly stratosférou až do mezosféry. Všechny se pak vrátili zpět na povrch TAPY a většinou přistály poblíž startovací rampy.

20160704 tábor 0001Za své dovednosti ve výzkumu získal každý národ zaslouženou energii, kterou mohl investovat do zhodnocení svých území. Soupeření o nejlepší výzkumníky se rozběhlo na plné obrátky.

Na závěr dne jsme opět zachytili signál TV VEGA, ve kterém se národy dozvěděly podrobné výsledky výzkumných klání. Vysílání bylo tentokrát sponzorováno firmou Autodoprava Petřík.

Těsně před spaním se nám podařilo zprovoznit osvětlení skleníků a zvýšit tak produkci plodin na dvojnásobek.