Den šestý (Tábor 2013)

Pátek 5. 7. 2013 – den šestý

Téma dne:  Udělení výsady domovních štítů, rytířské hry

Moudrý král vydal v ranních hodinách příkaz, aby se obyvatele města Prahy pustili do úklidu svých obydlí i veřejných prostor a předešli tak rozličným nemocem a chaosu. Za splnění tohoto příkazu udělil král vzácnou výsadu domovního štítu. Domy m칝anské i šlechtické byly osazeny štíty s rozličnými názvy a symboly, které si navrhli sami jejich obyvatelé. Dvořané oddaní králi pak tyto názvy posuzovali a udělovali souhlas k jejich výrobě, která probíhala až do poledního pokrmu. Město vzkvétalo a doba míru umožnila i věnovat se rozličné zábavě, proto král KareI IV. vyhlásil rytířské hry. Udatní rytíři se utkali v lukostřelbě, hodu kopím do dáli i bojovém běhu v režných pytlích.

Protože si země české i moravské v tento den připomínali příchod zvěrozvěstù Cyrila a Metodìje, byla v podvečerních hodinách sloužena mše svatá v chrámu sv. Víta. Při této příležitosti byl do Prahy pozván vzácný host P. Michael Jelínek, který mši sloužil. Členové šlechtických rodù zpívali písně a vytvořili společenství hodné významu tohoto svátku.

Po bohoslužbě probíhla večerní hostina a odpočinek.
Zajímavosti:

Názvy domovníchch štítů