Exkurze Nebe – Peklo – Ráj

Silvestrovská párty pro děti 30.12.2018, která bývá na Orlovně v Telnici už roky vždy předposlední den kalendářního roku, se nesla v duchu exkurze. Děti se mohly přidat k výletní skupině, která měla na programu jedinečné návštěvy Nebe, Pekla a Ráje. Do Nebe, do Pekla i do Ráje děti cestovaly překvapivě výtahem spolu se svatým Petrem a jeho pomocníky.

V Nebi přivítali děti andělé. V andělském doprovodu si účastníci exkurze prohlédli nebeské prostory – například prošli kolem výcvikového místa pro anděle strážné, nakoukli z výše do Betléma, nahlédli do nebeské sociální sítě, seznámili se s jedním z nebeských sborů apod. Právě zmíněnému sboru andělů dokonce děti pomohly se zpěvem. Za zmínku stojí představení vzorového anděla strážného, jež je vlastně takovým záchranářem, a jeho pracovních pomůcek, díky kterým se mu daří svého svěřence – člověka na Zemi – chránit. Účastníci exkurze si vyzkoušeli, jaké by bylo být andělem strážným takto: co nejrychleji si oblékly půjčená křídla a doběhly k překážce, kterou přeletěly (nebo přelezly). Odměnou za vynaložené úsilí jim byl zisk stravenek, za které si mohly koupit něco v Nebeském baru. Před odchodem do výtahu se s dětmi rozloučily andělské chóry písní.

Výtah děti zavezl (s drobnou zastávkou v očistci – přece jen mimo účastníky exkurze výtahem cestovalo několik duší) do Pekla, kde všechny přivítali čerti. Po obhlídce kotle, pekelné sociální sítě pro hříšníky a čerty, váhy, která pozná hříšníka, baru Pekelníka a dalších děti přihlížely, jak Lucifer posuzuje hříchy lidí. Jednu holčičku nechal postrašit čertem, když si neplnila úkoly a byla lakomá. Když pak ještě byla líná pomoci rodičům, nechal ji v pytli přinést do Pekla. Aby čerti využili účastníky exkurze, uspořádali soutěž v zatápění pod kotly s hříšníky a děti nosily polínka. Všichni si vysoutěžily pekelné stravenky do baru a spolu s Luciferem si mohly zatančit pekelný tanec. Aby se děti do pekla už nevrátily, sepsaly ve skupinkách několik hříchů, kterým se musí vyhýbat. Pak už mohly do výtahu a cestovat dál.

Do Ráje děti docestovaly i přes potíže pravděpodobně s přetížením výtahu i se zastávkou v očistci. Byly přivítány veselými dušemi a bytostmi, které Ráj obývají, a duhou na obloze. Každý dostal památeční odznak Ráje. V Ráji na děti čekaly i hry – po skupinách mohly pojmenovat zvířata i rostliny (hlavně ovoce a zeleninu), pomáhaly taky hledat dvojic zvířátek a rostlin. I tady vysoutěžily stravenky, které mohly využít v nebeském baru, jež se tu zjevil. Po čase volné zábavy, her, tance a konzumace rajských pokrmů se ozval Boží hlas, který vyzval všechny přítomné k novoročnímu přípitku. Obyvatelé Ráje ale nevěděli, kde hledat nápoj, tak požádali o pomoc Adama a Evu, první lidi, kteří to v ráji znají. Evu napadlo vyrobit mošt z ovoce rajské zahrady a situace byla zachráněna. Na přípitek se chtěl vetřít i Lucifer – pod podmínkou, že i on udělá dobrý skutek, se nakonec děti dohodly, že jej pozvou. Všichni si připili, popřáli všechno nejlepší do nového roku a Lucifer účastníky pozval ke sledování pekelných prskavek. Šťastný nový rok!

Za organizátory akce

Anna Hrazdírová