Naše práce s dětmi, florbal Orel Telnice

Členové Florbalového klubu Orel Telnice berou při svých trénincích na zřetel nejmodernější trendy pro přípravu nejmladších věkových kategorií. Informace čerpáme jak ze školení trenérů a odborné literatury tak i z veřejně přístupných webových stránek www.florbalovytrener.cz, které jsou na vysoké úrovni.

Zde můžete nahlédnout:
Základní zásady které musí trenér dětí brát na zřetel.

Článek o průpravných hrách, v jehož první kapitole najdete odkazy k dalším zajímavým materiálům pro práci s dětmi.

S ohledem na to, že pohybové hry mají být  významnou částí sportovní přípravy dětí, která jim má především zajistit všestranný rozvoj, nehrajeme na trénincích pouze florbal. Našim dětem se líbí například tyto hry: Rybičky rybičky rybáři jedou, Chodí pešek okolo, Myšičko myš pojď ke mě blíž, Škatule škatule hejbejte se, Sochy, vybíjená, ale samozřejmě i házená a fotbal.

Orel_florbal_telnice_deti_2016

Děti s čokoládovými medajlemi po jednom z letšních tréninků.