Tábor INKOVÉ – 8. den

Návštěva chrámu a Inkiáda

Slyšte slova o Říší Inků, slova wiljakumy – velekněze. Přišlo nové ráno a Inkové se vypravili na putování do nedalekého chrámu, aby poděkovali za šťastnou cestu do Kamenného města a jeho zdárné osídlení. Podařilo se to kvůli jejich velké víře, že Kamenné město skutečně existuje, i když ho nikdo z nich doposud neviděl. Po ukončení modliteb čekalo všechny poutníky osvěžení v podobě chutného studeného krému, který zde vařila jedna domorodá žena. Místní se s poutníky podělili i o své zásoby a nic za to nechtěli, jen několik zlatých koleček z kapes našeho lidu.

Odpoledne po návratu do Kamenného města vyhlásil velekněz hry zvané INKIÁDA na počest zesnulého Sapa Inky. Členové jednotlivých ajlů spolu soupeřili v hodu železnou koulí, úderem holí a hodu dřevěným kůlem. Zde mohly ajly získat poslední waka (body), které mohly rozhodnout, ze které rodiny bude volen nový Sapa Inka.

Na sklonku dne pak byly kolem kamene osudu uvázány zástavy ajlů, neboť jejich členové věřili, že osud se druhý den přikloní právě na jejich stranu. Ti odvážnější z inckých mužů a žen  pak prošli noční zkouškou odvahy, která se protáhla až do druhého dne.

Deník velekněze
8. den Chahua-huarquiz, 2. rok vlády Sapa Inky Atahualpy