Tábor – Na ostrovy KIRIBATI – 03 ztroskotání

Poplááách!

Připravte se na náraz!

KŘUCH!!!

 

Z deníku kapitána:

Včerejší bouře zřejmě poškodila navigační systémy a autopilota. Dnes v časných ranních hodinách najela naše loď Eagle na kamennou mělčinu poblíž neznámého ostrova. Přitom podle navigace jsme měli být na kurzu do hlavního města Tarawa. Loď začala rychle nabírat vodu a setrvačností pokračovala podél ostrova.

Díky okamžité evakuace nikdo nepřišel ke zranění a podařilo se zachránit i většinu osobního majetku. Pevné vybavení lodě a značnou část zásob v podpalubí zničila slaná voda, jak loď postupně přes den dosedala na písčité dno. Evakuace probíhala vzhledem k okolnostem organizovaně, trosečníci se provizorně přesunuli do blízké chátrající budovy na ostrově, kde uložili zachráněný materiál.

Dopoledne pak národy hledaly vhodné místo k založení tábora. Z několika desítek různých míst v okolí měly vybrat ty nejhodnější podle teploty, půdy a podloží, dostupnosti čisté vody a dalších případných nebezpečí a nepříjemností – hmyzu, komárů apod. Posádka pak vybrala nejbližší vhodné místo pro snadné přesídlení.

Už odpoledne se národy pustily do rozebrání kajut z lodi a materiál použili pro stavbu tábořiště. Práce byla dosti náročná kvůli velkému množství materiálu, logistické náročnosti a čiré váze stavebních plátů modulárních kajut. S pomocí posádky jsme však do večera byli hotovi a trosečníci již večer po ztroskotání nocovali pod střechou ve svých příbytcích.

Večer za tmy jsme společně založili velký oheň k přivolání pomoci. Snad přijde brzy.