Tábor Vikingové – 2. den – pátek

Pluli jsme celou noc a právě jsme dorazili ke břehům Islandu. Toto je to místo, kde založíme svou osadu. Nejprve zde na pobřeží zřídíme naše řemeslné dílny, abychom si připravili svou výstroj a výzbroj a zajistili pokrm pro členy našich rodin.

20150703 Tábor 20

Na počest založení nové osady si Vikingové vždy připomínají kořeny své mytologie o počátku věků. Tak bude i dnes. Poslyšte dávnou legendu o vzniku tohoto světa:
Na samém počátku existovaly jen dva světy – svět zimy Niflheim a svět ohně Múspellheim. Tyto dva světy byly odděleny propastí Ginnungagap. Jednoho dne se však oheň spojil s ledem a ze vzniklé reakce se zrodil obr Ymli a kráva Audhumla jejímž mlékem se Ymli živil.

20150703 stred_svetu

Na oslavu osídlení nové pevniny uspořádal král Ericson turnaj, jehož duch je doprovázen dávnou mytologií o stvoření světa. Během turnaje představuje jedna skupina svět zimy Niflheim a druhá svět ohně Múspellheim, prostor mezi nimi pak připomíná propast Ginnungagap.

20150703 Tábor 37

Po založení osady je třeba si podmanit zdejší půdu a zvířectvo. Král se rozhodl, že uspořádá souboj sedláků, ve kterém se prokáže zdatnost vikingských rodin. Po té král rozdělí půdu mezi lid.

20150703 Tábor 72