Tříkrálová sbírka 2012

V sobotu 7. ledna se z různých stran schází děti na Orlovnu, aby stejně jako loni vyrazily do ulic na Tříkrálovou sbírku. Po nutném nastrojení králů se všichni přemísťují do kostela, kde dostávají požehnání od otce Ladislava.

Před kostelem na nádvoří se vytváří čtyři skupinky, následuje nezbytné foto jednotlivých skupin, a poté už všichni vyráží do terénu.

Oproti jiným ročníkům nám letos přálo počasí a nebyla moc velká zima, ani nepršelo nebo nesněžilo jako jindy. Někde už byly skupinky koledníků vyhlíženy, jinde se musely připomenout zpěvem koled a zazvoněním u dveří.  A že slyšet koledníci byli, svědčí pochvaly zpěvu, které se k nám donesly. Dokonce se i stalo, že jsme u dveří našli písemný vzkaz pro koledníky, protože domácí zrovna nebyli doma.

Každá skupinka už má za ty roky vytipovaná svá občerstvovací stanoviště, která nezklamala ani letos, a koledníci se mohli občerstvit, ohřát a odpočinout si, aby vydrželi až do konce.

Tříkrálová sbírka už je v Telnici zažitou tradicí, o čemž svědčí nejen plné charitní pokladničky, ale i košíky dobrot, které si po skončení koledování koledníci rozdělují. I u tohoto rozdělování vykoledovaných sladkostí se zažila pěkná tradice, kdy děti myslí i na jiné a dělí se o koledu s dětmi z Domova pro postižené děti LILA v Otnicích, kam letos předáme plnou krabici dobrot.

Všem malým i velkým koledníkům, vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli, i základní škole za vyrobení přáníček a zapůjčení hudebních nástrojů moc děkujeme a věříme, že vykoledovaných 40.900,- korun poslouží všem potřebným.

Jiří Hrazdíra