Tříkrálová sbírka 2014

Dne 4.1.2014 se konala Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným. V naší obci je již tradicí, že se do ní zapojujeme a tak asi není třeba ji blíže vysvětlovat. Jen chci poděkovat všem, kteří se jí zúčastnili, tj. koledníkům malým i velkým, že věnovali svůj čas i síly a chodili s námi a zpívali; základní škole za dlouhotrvající spolupráci, kdy už si ani nemusíme říkat, co je potřeba a je vyrobeno spousta krásných přáníček na rozdávání a hudební nástroje jsou k dispozici. Z kostela je vždy možné si zapůjčit rochety pro krále a nakonec i počasí nám letos přálo.

Ve sbírce letos bylo vybráno 43.394,- Kč. A také několik košů bonbónů, kterými jsou vždy uspokojeni nejen koledníci, ale něco i zbývá a rádi s nimi uděláme radost v domově Lila v Otnicích.

Děkujeme všem dárcům, kteří tímto způsobem chtějí přispět na něco dobrého a pokud jsme vás doma nezastihli, vždy se najde jiná cesta, jak můžete pomoci. :-)

 

za organizátory Bohumila Hrazdírová