Tábor Řecko-perské války – 2. den

První den v athénském vojenském spolku probíhal v duchu budování řeckých krajů a velevážení mudrci dovzdělali obyvatele polys. Zdokonalili se v architektuře, astronomii i astrologii, poznali řeckou abecedu, prozkoumali blízké okolí Athén, dozvěděli si něco málo o mořeplavbě a samozřejmě zbyl také čas na menší kondiční cvičení.

Další nezbytnou součástí pro athénský vojenský spolek je ekonomika. Bylo nanejvýš důležité, abychom byli i v tomto ohledu důkladně proškolení. Jestliže chceme bojovat a zvítězit, potřebujeme být skutečně zabezpečeni. Proto jsme nic nepodcenili a nakoupili si vojsko, zbroj, natěžili i vypálili kovy, získali do svých řad zajímavé profese a získali spoustu peněz.

Po takové námaze jsme večer vyslechli mytologický příběh o Orfeovi, a dokonce se stali i této tragédie součástí.

Kronika

P.S. Další galerie níže, v proklikávání nenavazují, nutno scrollovat.

Pokračování galerie: