Nové scénické osvětlení a ozvučení na Orlovně

Projekt zahrnoval výměnu starého scénického osvětlení v sále Orlovny v Telnici a výměnu a doplnění ozvučení v areálu Orlovny v Telnici.

Výsledkem projektu je zkvalitnění prostředí pro spolkovou a kulturní činnost Orla jednoty Telnice instalací moderního scénického osvětlení, doplněním a obnovou ozvučení v areálu Orlovny v Telnici a také úspora energií použitím energeticky méně náročnějšího zařízení.