O Tříkrálové sbírce 2021 v Telnici

Jako každý rok, tak i letos jsme se na začátku roku chystali na Tříkrálovou koledu, abychom pomohli při celostátní sbírce, kterou pořádá Charita ČR. Ale protože minulý rok i časy současné jsou jiné, i letošní Tříkrálová sbírka byla jiná.

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci v ČR, jsme se rozhodli vyčkávat, zda se situace nezlepší a dovolí nám koledovat, jak jsme všichni zvyklí, se skupinkami koledníků dům od domu. Bohužel situace se stále nezlepšovala a z Charity přišel pokyn, že klasické koledování nebude možné. Jako základní formát sbírky bylo vyhlášeno on-line koledování, tzn. přispívání do Tříkrálové sbírky bezhotovostně na bankovní účet Charity, v naší oblasti bylo možné takto přispět i přímo Charitě Rajhrad.

Protože nám přišlo líto, že by se letos v Telnici Tříkrálová sbírka neuskutečnila a zjistili jsme, že jedinou možností koledování je umístění stacionárních pokladniček, rozhodli jsme se pro tuto variantu. Letošní Tříkrálová sbírka u nás tedy byla zahájena v sobotu 16. ledna tak, že se v ulicích objevili dobrovolníci se stacionárními pokladničkami a v určeném čase od 10 do 11 hodin čekali na přispěvatele. Během soboty pak ještě na všechna obydlí vyznačili symbol tří králů K+M+B+2021. V následujícím týdnu až do 23. ledna byly pokladničky umístěny u dobrovolníků, aby se všem, kteří nezastihli pokladničky v ulicích, dala možnost přispět. O celém netradičním průběhu letošní Tříkrálové sbírky a o umístění stacionárních pokladniček byli všichni informováni letáčkem, který obdrželi do svých domovních schránek, hlášením v místním rozhlase a vyvěšením informací na webových stránkách Orla jednoty Telnice i obce.

A jak to všechno dopadlo? V Telnici se Tříkrálová sbírka již stala tradicí, na kterou většina z vás čeká a chce přispět na dobrou věc. Tak tomu bylo i letos, a i když pokladničky „nemohly přijít“ do každého domu, je vidět, že štědrost není lidem cizí. Letos se tedy vybralo do 18 pokladniček celkem překvapivých

77.191,- Kč

Dík patří hlavně každému dárci, nejen z Telnice, ale i z blízkého okolí a také dobrovolníkům, kteří v sobotu na ulici a potom celý týden měli pokladničky všem k dispozici. Dále bychom rádi poděkovali dětem ze základní školy za novoroční přáníčka. Velkou pomocí byl tisk letáčků a jejich distribuce do schránek ze strany obecního úřadu.

Opět se potvrdilo, že pro dobrou věc se najde vždy dostatek dobrých duší, které jsou ochotny věnovat svůj čas a nadšení. Těšíme se tedy na další Tříkrálovou sbírku, snad bude za rok situace lepší a budeme moci s pokladničkami a koledníky opět přijít ke každému z vás a společně si i zazpívat.

Za telnické organizátory Orel jednota Telnice