Výroční členská schůze OJT

Výroční členská schůze Orla jednoty Telnice se uskuteční v pátek 5. dubna 2024 od 19:00 hodin v malém sále Orlovny v Telnici s následujícím programem:

1. Zahájení, přivítání
2. Volba pracovních funkcí
3. Zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, přehled příjmů a výdajů, revizní zpráva
4. Volba starosty, místostarosty a členů Rady jednoty
5. Volba předsedy a členů revizní komise
6. Volba delegátů na župní sjezd
7. Různé – zprávy o činnosti oddílů, plán akcí na rok 2024
8. Diskuze
9. Schválení usnesení
10. Závěr