Jihomoravské bicyklení – Sklepními uličkami / Kellergassenweg

V populární svatováclavskývíkend, právě při otevření Burčákových slavností města Znojma, zahájilo další z výletů cyklistického seriálu třídenní putování Sklepními uličkami / Kellergassenweg Jihomoravské bicyklení. Prostorem pro setkání sportu s přírodou, kulturou a vínem nebylo nicmenšího než samotné srdce Znojemské vinařské podoblasti. A to ve spojení s návštěvou sousedního rakouského regionu okolo města Retz, proslulé vinařské bašty Západního Weinviertlu.

První etapa cykloputování vedla chladným pátečním podvečerem od průčelí proslulé baziliky sv. Václava ve znojemském předměstí Louce a bran ještě proslulejších vinných sklepů firmy Znovín v bývalém louckém klášteře do sousedního Nového Šaldorfu. Neopominutelnou JZ část obce tvoří typická kolonie malých sklepních domků – lisoven vystavěných nad zdejšími vinnými sklepy. Písečné podloží východního úbočí Českomoravské vrchoviny, které tvoří hlavní viniční tratě Znojemska, má kromě výborného vlivu na kvalitu znojemských vinných odrůd i specifickou vlastnost, kterou vtiskuje všem vinným sklepům oblasti. Ve vlhkých píscích vznikaly sklepy snadněji než v hlinitých nebo skalnatých regionech. Písek vykopaný při tvorbě sklepů se odtud vozil aždo Vídně. V oblasti Nového Šaldorfu mají modrý nádech, proto jsou zdejší vinné sklepy známé jako Modré sklepy.

S chutí prvního znojemského burčáku na jazyku pak cyklovýprava se západem slunce nad lesy Podyjí dosáhla Hnanic. Vesnice proslula vedle vinařství starobylým chrámem sv. Wolfganga vystavěným nad zázračným pramenem, který je dodnes ve studni v kapli.

Hnanická Osada havranů nad úzkou a romantickou sklepní uličkou byla východiskem pro sobotní etapu výpravy namířenou do rakouského regionu Retzer Land. Na samotné moravsko-rakouské hranici nad vinicemi obou států se zdvihá výšina Heiliger Stein (Svatý kámen), dávné kultovní místo, dnes se základy bývalé kaple a s vyhlídkovou terasou, která otáčí zrak návštěvníka do vinorodého kraje.

Hlavním městem regionu, po staletí chudším sousedem knížecího města Znojma a dnes perlou mezi vinicemi je starobylé město Retz. Zatímco náměstí rozeznívá dechovka nad krámky vinařských slavností, hlavní turistický poklad města je ukryt pár metrů pod dlažbou v podobě rozsáhlého a dodnes ne zcela prozkoumaného labyrintu sklepního podzemí. Prohlídka tohoto tzv. Erlebniskelleru (Zážitkového sklepa) zabere dobrých 90 minut, a vedle poznání historie vinařství a regionu tu návštěvník prochází stovkami metrů chodeb vykopaných v čistém mořském písku. Když se zadaří jako nám, dostanete kvýkladu i českou průvodkyni.

Posilněna prvním rakouským dojmem vyšlapala část výpravy k vyhlídce u zdaleka viditelného větrného mlýna. Celá výprava se pak opět setkala o pár km dále u začátku sklepní uličky Öhlberg u obce Pillersdorf. Sklepní ulička je sice už jen skanzenem někdejšího vinařství, zato je však zachována ve své původní až středověké podobě. Tichou malebnost místa nám ochotně představuje paní Buchmayerová, jejíž rodina před staletími uličku založila a dodnes je nositelkou tradice vinařství v Pillersdorfu. Výklad o historii a popis detailů sklepů, dveří i staveb sklepní uličky završuje ochutnávka domácích vín, a také rakouské speciality k vínům – oříškového chleba.

Služba průvodců po sklepních uličkách funguje v Rakousku na mnohých místech a umožňuje turistům seznámit se s vinařstvím regionu více, než je tomu unás, kde je turista spíše odkázán na vlastní drzost a štěstí, že potká otevřený sklep a vinaře ochotného podělit se o svou úrodu s nenadálými hosty.

Dalšíprůvodkyně tak na naši výpravu čeká u uličky Maulavern vedle městečka Zellerndorf. Maulavern je se svými 90 sklepy jednou z největších uliček Weinviertelu, i když i zde už většina staveb slouží jen příležitostnému posezení. Víno a vinařská produkce je přesunuta do jiné části obce. Dlouhý a podrobný výklad a následné bohaté pohoštění od rodiny Schönhoferů v nás opět zanechává ty nejlepší dojmy, včetně nejlepšího vína, jaké jsme v Rakousku okusili. Mimochodem – kvalita vinaře je v rakouském Weinviertelu posuzována podle toho, jaké kvality je jeho Veltlínské zelené. Proto každý z vinařů v první řadě pěstuje odrůdu Veltlín a Veltlín je také to, co Vám každývinař jako první nabídne k ochutnávce. Nutno říct, jsou to dobrá vína.

Zellerndorf se nachází v proslulém vinařském údolí Pulkautal, odkud se v podvečer vracíme přes bývalou „železnou oponu“ zpět na Moravu do Šatova.

Šatov, ač na samé hranici, je pravým městem vína, resp. sklepů. Je jich zde z historie tolik, že se podzemí obce podobá hustě děravému ementálu. Proslulým je šatovský Moravský sklípek, svou proslulostí bohužel utrpěl na kvalitě služeb, protože se musí vypořádávat s přívalem výprav, a to ne vždy se ctí. O mnoho atraktivnější dojem zanechá druhý ze známých sklípků – Malovaný. Sice nikdy nebyl vinným sklepem, nýbrž pouze dolem na písek, jeho chodby ale zaplňuje obrovské množství maleb ztvárněných do pískových stěn, které vypovídají o historii a režimech procházejících nad jeho chodbami na povrchu.

Poslední, nedělní den při návratu do Znojma dává výpravě možnost navštívit ještě některé sklepní uličky, jimiž se na Znojemsku honosí téměř každá obec. Nejdelší čas nakonec strávíme ve společnosti pana Adámka v jeho Bílém sklepě ve sklepní uličce u Chvalovic. Výřečnost i moudrost těchto pravých moravských vinařů je autentickým setkáním s pravým pokladem moravské kultury a země. A tyto poklady koneckonců náš seriál Jihomoravského bicyklení na každém ze svých výletů objevuje.

Vladimír Vecheta