Koncert Pasqil 2012

Pasqil na orlovně!

…zprvu by se mohlo zdát, že článek s takovým názvem pojednává o nějaké nepříjemnosti, ale pravda leží někde úplně jinde. Tento zážitek byl pro účastníky určitě přinejmenším příjemný.

Ve sváteční nedělní odpoledne 28. 10. 2012 zavítalo na orlovnu v Telnici pěvecké těleso (či tělísko, jak sami sebe aktéři zvou) s názvem PASQIL. Jedenáct talentovaných dam a tři neméně nadaní mladí muži zpříjemnili posluchačům podzimní podvečer svým zpracováním písní známých i ostatním neznámých, písní umělých i lidových, spirituálů i tradicionálů, duchovních, duchaplných i oduševnělých. Libé tóny hlasů za doprovodu kláves, kytary, příčné flétny, perkusí a cajonu se nesly malým sálem orlovny a kouzlily úsměvy na tvářích přítomných.

Ještě než se hudebníci rozloučili s publikem poslední písní, a to živoucím africkým gospelem „Siyahamba“, a publikum s nimi velkým potleskem, bylo vzpomenuto i na státní svátek tomu dni náležící. Na připomenutí vyhlášení samostatného československého státu zazněla oblíbená píseň našeho prvorepublikového prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“. Zpěvem se přidalo i obecenstvo.

Děkujeme za poetické odpoledne všem, kdo přišli a nechali se spolu s námi unášet krásou hudby i radostí v podání sympatického sboru Pasqil, dlouho bude nač vzpomínat.

Anna Hrazdírová

Orel jednota Telnice