Den čtvrtý – Výroba lana vesmírného výtahu

Konečně jsme dobudovali základnu a mohli jsme se pustit do osídlování zbytku planety. Na velkém holografickém modelu planety byly vyznačeny jednotlivé oblasti a každý národ si mohl zabrat tři parcely. 20160630 vytahProzatím se jednalo o zemědělskou půdu s agrárním hospodařením, ale to se má postupně změnit s rozvojem těžby nerostů a průmyslovou výrobou.

Uvědomili jsme si, že budeme muset najít odbytiště pro naše výrobky i mimo planetu, a navázat obchodní vztahy s obyvateli okolních planet. Proto jsme se rozhodli postavit vesmírný výtah, který by nám spojení s okolními planetami ulehčil. Tato myšlenka je známá již z 21 století, doposud se však nikomu nepodařili ji zrealizovat.

Začali jsme výzkumem lana a jeho uchycením, které by výtah uneslo. Jako nejvhodnější byla vybrána speciální karabina na oba konce lana. Členové národů museli vytěžit potřebné množství nerostných surovin a dopravit je do slévárny, kde z něj byly odlity karabiny. Bylo třeba získat také měřící kolečko na určení správné tloušťky lana. Vše se podařilo.

V podvečer dorazil na Tapu telnický pan farář Vladimír Langer a společně jsme prožili bohoslužbu pod širým nebem. Vědecké bádání na chvíli přerušilo rozjímání nad samotným smyslem života.

20160703 tábor 054Po vydatné večeři se naplno rozběhla výroba lana a následné testování předepsané délky, tloušťky a především nosnosti. Náročnými zkouškami prošlo jen lano Šcheldonových potomků, které uneslo jednu stříbrnou cihlu. Naopak lano národa Kosmoplešky nevydrželo ani pohled komisařů. Těm ostatním se lano rozpadlo v průběhu testu. B611 následně inovovali svoji konstrukci a překonali nosnost téměř čtyř stříbrných cihel. Tento pokus však nebyl zařazen do oficiálního výzkumu.

Na závěr dne jsme opět naladili TV VEGA a její zprávy z TAPY. Nezapomenutelným zážitkem byl přímý přenos z koncertu LP-CD a skupiny Speace girls. Následovaly sportovní zprávy a počasí.

Vlajka dolů, očista a hup do spacáku.