Den sedmý – Upevnění lana výtahu

20160706 tábor 000xPo sedmém dni na TAPĚ se na základně začaly hromadit odpadky a v našich ubikacích i skladech bylo nepřehledno. Museli jsme vyhlásit dopoledne čistoty a zajistit důstojné podmínky pro život Tapačanů.
Jakmile bylo uklizeno, věnovali jsme se opět výzkumu a přípravě vesmírného výtahu. Nejprve bylo potřeba připravit lano. Ukázalo se však, že při jeho uskladnění došlo k velkému zapletení a tak prvním úkolem bylo rozvázat všechny uzly. Šlo nám to výborně a za odměnu nám naše velení připravilo výtečný oběd z divokých tapaprasat (kýta) s bramborem. Mňam.20160706 tábor 021

Po poledním klidu přišlo na řadu poslední testování lana různými způsoby napínání. Kvůli riziku přehřátí probíhal celý proces ve vodě. Nejprve bylo lano napínáno vlečením brzdící nádoby (kbelíku) a potom prošlo zatěžkávací zkouškou při přetahování dvou výkonných lodí. Vše bylo v pořádku a náš výzkum byl zaznamenán do knih jako úspěšný.

Na TAPĚ se ochladilo a my jsme zvolili tradiční způsob zahřívání rychlou a samoudržující se exotermickou oxidacií hořlavých plynů, které se uvolňují z paliva. Mimo odborné kruhy se používá také výraz oheň. Vytvořené množství tepla jsme využili i k přípravě večeře.

20160706 tábor 103Vedle výzkumné činnosti jsme se samozřejmě zabývali běžným životem na planetě a péčí o obsazené území. Z některých míst k nám přicházely zprávy, že se tam objevují pašeráci mající zálusk na naši úrodu, a tak jsme se po tmě vydali hledat jejich stopy. Ukrývali se většinu pod hladinou vodních nádrží ve speciálních vzduchových komorách zvaných PET, abychom je nemohli spatřit. V noci však jejich skrýše zářily pod hladinou a nám se podařilo mnoho z nich objevit a zneškodnit. Zasloužený odpočinek přišel až po půlnoci.