Nábor 2015

Nábor do florbalu 2015

Po roce opět pořádáme nábor nových členů florbalového klubu.
Možná ne příliš překvapivou informací pro rodiče, prarodiče, případně každého kdo může děti pobídnout ke sportu je, že dítě zapojené do sportovní činnosti vykazuje výrazné zlepšení po stránce motorického, ale i psychického vývoje. Více bude snad překvapivá informace, že pokud dítě dělá dva úplně různé sporty, tak pokroky v prvním jej automaticky vývojově posouvají i v tom druhém sportu. V dosavadní praxi jsem se u dětí setkal s těmito kombinacemi: florbal/házená, florbal/fotbal, florbal/plavání, florbal/motokros, florbal/tanec, florbal/tenis. Všechny děti věnující se dvěma a více sportům jsou u nás mezi těmi nejlepšími, proto kombinace různých sportů můžeme jen a jen doporučit.
Hlavní termín náboru proběhne na našem prvním tréninku ve středu 9.9.2015 v 17:00 hod v telnické orlovně.
Pro další informace využijte kontakty z náborového letáku.

 

Leták nábor 2015