Tábor INKOVÉ – 9. den

Bitva se Španěly, Volba nového SAPA INKY

Slyšte slova o Říší Inků, slova wiljakumy – velekněze. Po ranním pokrmu se Inkové sešli na nádvoří města, kdy vyslechli slova wiljakumy „dnes bude zvolen nový Sapa Inka – vládce náš, slunce naše jasné a to z ajlu, který nejlépe obstál v připravených zkouškách. Dnes bude zvolen Syn slunce z ajlu KAČI-KAČI“. Bylo tedy rozhodnuto, ale slavnostní ceremoniál přerušila špatná zpráva od naší noční stráže. Španělé nalezli cestu ke Kamenému městu a připravují se na útok. Po poradě ajlů bylo rozhodnuto o bojové taktice. Nejprve se všichni vydali hledat španělské zvědy, kteří by mohli prozradit plány hradeb a rozmístění hlídek. A skutečně bylo jich pochytáno celkem dvanáct a byly uvrhnuti do vězení, které strážila šestičlenná hlídka. Zatímco se ostatní posilňovali před bitvou, hlídka byla prolomena a Španělé uprchli do nedalekého lesa. Již nezbýval čas na váhání, bylo nutné ihned vyrazit proti nepříteli. Hlouběji v lese narazili Inkové na provizorní opevnění Španělů a začala nemilosrdná bitva. Chrabrost našeho lidu nakonec v posledním okamžiku rozhodla o vítězství Inků a Španělé byli vyhnáni daleko za hranice Říše Inků.

Po zaslouženém odpočinku se lid shromáždil k volbě nového Sapa Inky. Kači-Kači vybrali ze svého středu zdatného stratéga a vůdce Petra, který v doprovodu svého ajlu a ostatních kapak ajlu vstoupil do místnosti volby. Zde byl veleknězem potvrzen za nového Sapa Inku a oblečen do královského šatu. Když vystoupil z místnosti, lid povstal a za rytmu bubnů šel průvod do chrámu úmluvy. Zde Sapa Inka přiložil ruce na zlatý kámen a přešla na něj moc vládce Říše Inků. Byla zpívána incká hymna a vzdán hold novému králi. Všichni se pak průvodem odebrali do hodovní místnosti, kde probíhala hostina a všechny ajly i členové kapak ajlu přijali děkovná slova wiljakumy. Král pak  nechal otevřít pokladnici a rozdělil část inckého zlata i královského pokladu. Lid mu za to předvedl výjevy z inckých mýtů a potom se již všichni radovali až do rána.

Deník velekněze
9. den Chahua-huarquiz, 2. rok vlády Sapa Inky Atahualpy

Galerie boj:

Galerie 9 den: