Tábor INKOVÉ – 3. den

Zprávy v říši Inků

Slyšte slova o Říší Inků, slova wiljakumy – velekněze. Ajly se dnes podílely na přenášení důležitých zpráv napříč Inkskou říší. Inkská říše pro posílání zpráv na dlouhé vzdálenosti využívá zvláštní běžce – časki. Občas se ale stane, že se někteří ztratí a právě teď již Sapa Inka dlouho nedostal zprávy v provinčních oblastí… A tak se ajly se vydaly útržky ztracených zpráv sesbírat. Úkol jim komplikovalo to, že v různých částech říše se mluví různými jazyku a zprávy se přenášejí různým způsobem – někde v podobě uzlíkového písma kipu a jinde jako různé grafické obrazce.

Po rozluštění zprávy jsme se dozvěděli, že se k nám ze severu blíží cizí loď. Ta později skutečně přirazila k našim břehům a vylodili se z ní cizinci hovořící neznámým jazykem. Přes nedostatek porozumění jsme je přivítali a pozvali k nám do tábora. Po dlouhé snaze našich nejmoudřejších učenců jsme byly schopni pochopit jejich jazyk a ujistili jsme se o jejich přátelských záměrech. Sapa Inka je pozval na hostinu utvrzující toho přátelství a před jejich odjezdech jsme ještě doplnili jejich zásoby na cestu o naše plodiny.

Deník velekněze
3. den Chahua-huarquiz, 2. rok vlády Sapa Inky Atahualpy