Tábor INKOVÉ – 1. den

Úvod o říši Inků

20180701_01 Sapa InkaSlyšte slova o ŘÍŠI INKŮ, slova wiljakumy – velekněze. Před mnoha staletími přišli od jezera Titikaka (Pumí skála) naši předkové Manko Kapak (Schopný Náčelník) a Mama Okljo (Čistá Matka). Vstoupili do údolí řek Watanaj a Tulumajo. Zda začali stavět svá obydlí a jejich potomci vybudovali toto město, které nese název Kuzko (Pupek světa). Kuzko je hlavním městem říše Tawantinsuju (Čtyři části světa), které vládne Sapa Inka (Jediný Inka) „vládce náš, slunce naše jasné“, jehož rozhodnutí je zákonem, proti kterému není odvolání. Je to Syn Slunce (Intip Kori). Nikdo se mu nesmí podívat přímo do obličeje (pouze na jeho vyzvání).
Jménem SAPA INKY chci vyjádřit radost, že jste přijeli, abyste se podíleli na budování slavné ŘÍŠE INCKÉ. Vaším úkolem bude vzdělávat se a zdokonalovat ve správě naší říše, abyste přinesli čest vašemu rodu zvaného AJLŮ.

20180701 tábor 003Slyšte moudrá slova o našem městě KUZKO
Nachází se zde zahrada, která nese právem název Zlatá. Vše, co ji zdobí, co v ní roste, kvete, všecičko je z nejryzejšího zlata. Z kovu, který je pro Inky znamením vznešeného Slunce. V zahradě jsou zlaté hroudy z inckých polí. Roste tu i obilí klas vedle klasu – celé ze zlata. Rostou tu ale i zlaté stromy a zlaté keře. Na jejich haluzích se houpou ze zlata vytvoření kolibříci a jiní ptáci. Na záhonech září zlaté květiny, jejichž okvětí je složeno z nejcennějších drahokamů, zlato je natolik ryzí, že svítí i pod paprsky měsíce. To je zlatá zahrada města KUZKO.
Ve městě, tak jako v celé říši panuje pevný řád (denní řád).

Deník velekněze
1. den Chahua-huarquiz, 2. rok vlády Sapa Inky Atahualpy