Tříkrálová sbírka v Telnici 2010

 Letošní Tříkrálová sbírka byla ohlášena na neděli 10. ledna, ale v pátek 8. ledna napadl sníh a poté přišel mráz, který způsobil to, že v dalších dnech bylo všechno pokryto vrstvou ledu a chůze po takovém povrchu byla nebezpečná. S ohledem na zdraví našich králů a dalších koledníků jsme sbírku nakonec uspořádali v sobotu o týden později.

3 skupiny koledníků a králů tedy vyrazily po Telnici a někteří telničáci je už vyhlíželi, aby mohli přispět do sbírky a poskytnout koledníkům malé občerstvení. Koledníky během sbírky občas zlákaly krásně zmrzlé plochy na políčkách mezi domy na některých ulicích, takže si zpestřili koledování i klouzáním po ledě. 3 nejméně unavení koledníci se letos dostali i do Nádražní čtvrti. Po skončení sbírky si koledníci rozdělili sladkou koledu a část své koledy věnovali do krabice s dárky pro pěstounské rodiny.

Letos se tedy při Tříkrálové sbírce vybralo 34.815,-Kč a dík samozřejmě patří všem, kteří přispěli a všem malým i velkým koledníkům a žákům Základní školy, kteří pro všechny dárce připravili novoroční přáníčka.

Jiří Hrazdíra