Vánoční hry pro děti

I letos se v jednom prosincovém odpoledni a podvečeru konaly Vánoční hry pro všechny děti – a že jich byla plná Orlovna. Po zapsání se k soutěžím a hraní drobných hříček a honiček byly děti rozděleny do soutěžních skupinek. Jakmile si vymysleli název pro svůj tým, mohly vyrazit plnit vánoční úkoly.

Skupinky si vyrobily vánoční pohlednice, které si mohly nechat a třeba doma nadepsat a poštou někomu poslat. Dál děti například putovali (překážkovou dráhou) za hvězdou (a s florbalkou a míčkem), koulely vánoční cukroví (v kuželně), zúčastnily se moravské zabíjačky (opět s florbalkou), vyráběly ozdobný řetěz na stromeček, lovily kapříky, hledaly formičky na perníčky, skládaly koledy nebo pouštěly lodičky.

Když už se hry chýlily ke konci, nastal čas na vyhlášení často těsných výsledků, předání cen, prozrazení malého tajemství – že na silvestra bude na Orlovně ZOO – a také přání krásných vánočních svátků všem.

Za Orla jednotu Telnice

Anna Hrazdírová