Den druhý (Tábor 2013)

Pondělí 1. 7. 2013 – den druhý 

Téma dne:  Zahájení stavby Nového města pražského

Do Prahy se sjíždí architekti a stavitelé z českých zemí i celé Evropy. Než se ale započne stavba, je třeba vytěžit mnoho vozů kamene na základy a zdivo domů, vypálit hromadu cihel na klenuté sklepy a chodby domů, vytěžit mnoho hektarů lesa na stropní trámy, střechy, okna, dveře a vybavení. Bez těchto surovin by Nové město pražské nemohlo být zbudováno, proto král přikázal všem šlechtickým rodům, aby se vypravili na svá panství a zajistili materiál pro zahájení stavby.

Poddaní se rozjeli do celého kraje. Ti, kdo se doposud řemeslu nenaučili, byli poučeni mistry řemesla a stali se z nich kameníci, tesaři a cihláři.

Členové šlechtických rodů dostali od krále darem rodové roucha a materiál na výrobu měšců na dukáty. Každý si pak ozdobil své roucho rodovým znakem a vyrobil si měšec.

Těm nejlepším řemeslníkům se dostalo cti, zúčastnit se zkoušky stavitelské zdatnosti pod vedením slavného stavitele Matyáše z Arrasu. Na základě této zkoušky byla rodům svěřena stavba významných budov.