Jihomoravské bicyklení – Údolím Bobravy

První květnový den se uskutečnil další výjezd v rámci Jihomoravského bicyklení. Tentokrát jsme vyjeli do krásné přírody Přírodního parku Bobrava.

Sraz byl na nádraží ve Střelicích, kde jsme se všichni setkali a naladěni slunečným dnem vyrazili. Bohužel jsme minuli první značku, takže jsme se museli po chvíli vrátit zpět na nádraží a na druhý pokus už to vyšlo. Dostali jsme se lávkou přes koleje na silnici a za Střelicemi odbočili směr Radostice.

První zastávka byla pod viaduktem a vedle se nacházející Střelické bažinky.170501_Údolím Bobravy5

Tady už se někteří dožadovali svačiny, ale protože jsme byli zatím na začátku naší trasy, tak jsme bez delší přestávky pokračovali do Radostic. Těsně před obcí jsme odbočili do Přírodního parku Bobrava a kolem výběhu krásných koní jsme vjeli do krásné jarní přírody. Krásné počasí vytáhlo ven i další cyklisty i pěší turisty do parku, takže jsme ze začátku museli dávat na cestě pozor.

Po chvíli jsme dorazili k prvnímu ze čtyř bývalých mlýnů, které jsou na této trase. Byl to Radostický mlýn. Pak se cesta klikatila souběžně s říčkou Bobravou a naskýtaly se nám krásné pohledy jak na říčku, tak i na rozkvetlá místa v lese a probouzející se přírodu.

Další zastávka nás čekala u kamenného mostu přes Bobravu ke Spálenému mlýnu. 170501_Údolím Bobravy16

Tady už se někteří trochu občerstvili, abychom mohli pokračovat dál Střelickým lesem až k silnici mezi Ořechovem a Nebovidy, kterou jsme jen přejeli a pokračovali dál po lesní cestě. Minuli jsme Anenský mlýn a stále podél říčky Bobravy jsme se dostali až k poslednímu mlýnu na naší cestě a to k Novému mlýnu, před kterým stojí veliká lípa.170501_Údolím Bobravy20

Za chvíli už se ale před námi objevil lom, u kterého jsme se společně vyfotili, majitelé řízků vybalili a snědli svoji svačinu a pak už jsme vjeli do Želešic. Stále podél říčky a po cyklostezce Bobrava a Brněnská jsme se dostali do Popovic. Tady jsme se zastavili u místního vodního a mokřadního biotopu před rajhradskou oborou. Tu když jsme projeli, tak jsme se vynořili přímo před Klášterní tavernou, kterou už někteří netrpělivě vyhlíželi a těšili se na oběd. Venku na sluníčku jsme poobědvali a pak už nás čekala jen cesta do Telnice. A kdyby nefoukalo proti nám, tak by tento náš další cyklovýlet vyšel úplně ideálně.

[/su_custom_gallery]