Oslava 20 let otevření nové orlovny

20 let Orlovny v Telnici (1995 – 2015)

V sobotu 12. prosince 2015 se v Telnici sešlo mnoho vzácných hostů a společně jsme se ohlédli za uplynulými dvaceti lety Orlovny v Telnici. Pozvání na slavnostní odpoledne přijal Mons. Jan Graubner, arcibiskup Olomoucký, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Michaela Šojdrová, europoslankyně, Ing. Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1 a 1. místostarosta České obce sokolské a řada dalších vzácných hostů.

Po úvodním poděkování všem, kteří se o výstavbu orlovny zasloužili, jsme si připomněli samotnou výstavbu i následujících 20 let bohaté činnosti. Během odpoledne jsme se prostřednictvím scének, fotografií a dostupných videozáběrů ocitli na farní zahradě, na které stavba vyrostla, stali jsme se účastníky orelského plesu, ostatkového pochovávání basy, dětského silvestra a mnoha dalších akcí. Postupně se účastníkům představily oddíly Orla Telnice tak, jak v čase vznikaly. Taneční klub Orel Telnice reprezentovaly vybrané páry. Po jejich vystoupení jsme shlédli video zdravici ostatních členů klubu, který Orla Telnice reprezentuje na národních i mezinárodních tanečních soutěžích již od roku 1999. Přímo na pódium pak přišli vedoucí florbalového a kuželkářského klubu doprovázeni hráči v klubových dresech. Společně s trenérem Jaroslavem Chromým jsme zavzpomínali na činnost Raketbalového klubu, ze kterého vzešli celostátně úspěšní hráči Ricochetu.

Slavnostní odpoledne jsme ukončili krátkým hudebním vystoupením Husákova kvarteta, které nás provázelo směsicí melodií během celého programu. Pro všechny návštěvníky připravila restaurace na orlovně malý raut. V prostorách orlovny pak byly ke shlédnutí výstavy fotografií z orelských táborů, z činnosti oddílů, a řady dalších akcí, které se za uplynulých dvacet let odehrály.

Závěrem tohoto článku nezbývá než poděkovat těm, kteří se zasloužili o výstavbu orlovny, dále všem, kteří věnovali svůj volný čas přípravě kulturních a sportovních akcí a v neposlední řadě všem funkcionářům, zaměstnancům a brigádníkům, kteří se starají o to, aby orlovna nebyla jen místem spolkového setkávání, ale aby sloužila široké veřejnosti. Za pomoc s oslavami pak patří dík našim „cvičenkám“ za napečení koláčů, všem organizátorům, sponzorům a pomocníkům nejen z Telnice, obecním strážníkům za výpomoc při organizaci parkování hostů a obecnímu zastupitelstvu za finanční příspěvek na pořádání oslav.

Na počátku byla myšlenka vybudovat místo, kde se lidé budou rádi setkávat, navazovat nová přátelství a snad i trochu měnit svět kolem nás k lepšímu. Za uplynulých 20 let se z toho mnohé podařilo, i když do budoucích let před námi zůstává řada dalších výzev.

(více o 20ti letech orlovny na www.oreltelnice.cz)

 

Ladislav Šustr, místostarosta Orla jednoty Telnice


 

Výstavba nové Orlovny

Záměr nové orlovny vznikl v letech 1990 – 93 a od počátku nebyl jen stavebním projektem, ale spojoval v sobě sen pamětníků o obnově činnosti Orla v Telnici a velké nadšení mladé generace s vybudováním místa vzájemného setkávání při sportování i kulturní činnosti.

I když jej iniciovalo jen několik nadšenců, byl projektem, který podporovala většina obyvatel Telnice. Členové Orla obešli dům po domě a všem svůj záměr představili, ptali se, zda si lidé Orlovnu přejí a zda jsou ochotni podílet se na její výstavbě.

Důležitý byl také vstřícný postoj tehdejšího telnického faráře P. Josefa Daňka i Biskupství Brněnského, kteří umožnili výstavbu v prostorách farní zahrady, neboť na orelských pozemcích již stála mateřská škola a ubytovna (dnešní bytový dům).

Od svého počátku byl projekt orlovny připravován tak, aby vhodně doplňoval dosavadní možnosti sportovního a kulturního vyžití v Telnici. Házenou na Sokolovně měla doplnit dvou dráhová kuželna a kurty na tenis a volejbal. Restaurace byla koncipována také pro rodiny s dětmi a ve své době měla být jednou z prvních nekuřáckých.

Orlovna ale nebyla stavěna jen pro obyvatele Telnice, měla sloužit i pro setkávání lidí na regionální, národní i mezinárodní úrovni. I když to u orlovny v tak malé vísce zní možná nadneseně, takové byly vize a mnohdy se také naplnily.

Samotná stavba byla slavnostně zahájena v sobotu 18. června 1994 poklepáním základního kamene, který je složen z žulové desky a fragmentu (koule) z průčelí původní orlovny z roku 1925. Slavnostního aktu se kromě telnických obyvatel zúčastnili vzácní hosté z ústředí Orla, zástupci římskokatolické církve a také architekti a stavitelé.

I když byla výstavba svěřena profesionální firmě IMOS, řada prací byla vykonávána brigádnicky. O rozpis prací a zvaní brigádníků se staral pan Vojtěch Menšík a František Jeniš. Architektonický návrh a realizační projekt připravoval Ing. arch. Zdeněk Toman. Na výstavbě se podíleli také řemeslníci z Telnice, pan Lubomír Vágner – vodo-topenářské práce, pan Miroslav Přikryl a řada dalších v roli brigádníků.

Dne 9. prosince 1995 jsme slavnostně otevřeli novou orlovnu za účasti významných hostů, mezi které patřil Monsignore Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, pan Achille Digenant, prezident FICEP (evropské asociace křesťanských sportovních organizací), Ing. Jan Kasal, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a řada dalších. V neposlední řadě také pan Ladislav Šustr st., který byl nejen starostou obce Telnice, ale především hlavním hybatelem myšlenky výstavby nové orlovny.

I přes významnost hostů, nejdůležitější byla účast telnických obyvatel, kteří se sami podíleli na výstavbě orlovny a od tohoto dne také na jejím provozu. Za všechny bychom chtěli jmenovat pana Františka Jeniše, pana Františka Vykouřila a Vojtěcha Menšíka.

Z těch, kteří zajišťovali provoz pak pan Milan Hanuš, který od počátku nastavil vysokou laťku v poskytovaných gastronomických službách, první správci Blažej Špánek, Vladimír Král a později také pan Pavel Mrkvica, účetní Orla paní Marie Mrkvicová a další.

Otevření Orlovny znamenalo milník také pro vedení Orla v Telnici. Zasloužilí členové a stavitelé předali žezlo nám, tehdy dvacetiletým, nezkušeným, ale o to více nadšených členům a začala se psát nová historie Orla v Telnici.