Ostatky 2010

Krojované veselí se změnilo ve smuteční sešlost

15. 2. 2010 – Telnice, Zatímco celý svět slavil v neděli 14. února komerční svátek svatého Valentýna, Telnice se ponořila do smutku. Není divu, na celých 40 dnů ji opustila její milovaná nebožka Basa! Z počátku však nic nenasvědčovalo problémovému průběhu akce. Během odpoledne se na místní Orlovnu začali scházet malí, velcí, mladí i ti starší. Prostě všichni, kteří měli chuť se toho dne bavit. V sále je vítala mezi jinými dechová hudba pana Přerovského, která měla v režii hudební produkci celého večera. Po páté hodině odpolední již patřil parket stárkům, kterých slavnostně nastoupilo 16 dospělých párů. Ty doprovázelo 8 dětských párů, které všem přítomným zatancovaly Československou besedu.Celý večer se nesl ve víru tance, zpěvu a poslechu dechové hudby. Kdo netancoval, ten se družně bavil se svými přáteli, kterých bylo všude dost. Dobrá nálada byla cítit na každém kroku. Pak ale došlo na již zmiňovaný okamžik. Veselí utichlo. V tom nejlepším prořízla zábavu nečekaná tragédie. Došlo k úmrtí všemi milované Basy. „Už se nedalo dělat víc, než ji udělit poslední pomazání“, uvedl místní farář. Krojovaná chasa tedy přenesla nebožku do sálu, kde proběhlo smuteční rozloučení. Mezi přihlížejícími a smutečními hosty se objevila spousta významných osobností. Ať už šlo o postavy olympijských sportovců, mistrovské tanečníky Tanečního klubu Orla nebo exotickou návštěvu jamajských bobistů. Ovšem objevili se zde také nové tváře, které překvapili zejména místní osazenstvo. Za všechny jmenujme Draha tým (sportovní oddíl pod vedením Drahy Mrkvicové) nebo oficiální tvář organizace Orel-Orla bělohlavého. Se všemi poctami byla Basa na konci obřadu uložena ke čtyřicetidennímu odpočinku. Organizátoři se rozhodli i přes tuto tragédii pokračovat v akci a dodržet tak přislíbený program. Ten vyvrcholil tradiční tombolou. V ní si všichni soutěživí mohli přijít i přes smutek v duši k vzácným cenám. „Stejně jako loni věnovali sponzoři hodnotné ceny – mezi nimi i Maruščino zlato, Olympijský sníh z Vancouveru, Jízdu v jamajském bobu“, připomněla místní kostelnice Cecilka, která se také podílela na udílení cen v tombole. Po této části programu již nezbývalo mnoho a tak tedy nedělní večer dvou tváří na telnické Orlovně skončil. Nabídl všem zúčastněným zábavu, kulturní vyžití, ale i smutek a pláč truchlících.

Pro telnický zpravodaj zapsal Zbyšek Zapsal (zpravodaj deníků Plesk a HAHA)