Tradiční krojované ostatky 2018

Poslední tancovačka a kulturní akce před začátkem postní doby – tj. Tradiční krojované ostatky – proběhla v neděli 11.2.2018 (před popeleční středou). Ostatky byly zahájeny průvodem krojovaných za zvuků hudby telnické dechové kapely Telničanky a posléze předtančením československé besedy, kterou si pro ostatkové hosty nacvičily děti a mládež.
Zábava probíhala v tradičním duchu, jak jsme na ni zvyklí – tancem a zpěvy lidových písní. Když ale přišel čas pochovávání basy, sál Orlovny potemněl a parket byl uvolněn pro smuteční hosty. Po přímluvách a náležitém kropení, kdy měl Duch basy nebožku opustit, zjistili jsme, že Basa ukrývala naši letos stoletou Republiku. To bylo velkým překvapením – větším však, že naší Republice přišli k jubileu pogratulovat čeští velikáni, významní hosté a osobnosti svých dob – např. Praotec Čech, kněžna Libuše s Kazi i Tetou, kníže Václav i král Karel IV. se svými královnami, dokonce zakladatelé Orla a Sokola mons. Jan Šrámek i prof. Miroslav Tyrš. Zástup hostů ukončil svým příjezdem na koni prezident Tomáš Garrigue Masaryk – společně s ním si celý sál zazpíval jeho oblíbenou píseň „Ach synku, synku“, při které i slza ukápla.
Hosté procházející otevřenou branou historie nesli Republice i dary, a protože my všichni přítomní jsme vlastně součástí republiky, dostali dary právě ostatkoví hosté. Praotec Čech věnoval mléko a strdí (med), svatý Václav korunovační klenoty (jablko a žezlo), Karel IV. udělil titul hrabě (a hrábě) a jeho ženy darovaly pohár vína, mistr Jan Hus přinesl darem otýpku dříví, T. G. Masaryk daroval chléb se solí, Božena Němcová zase svoji Babičku (knihu), Jan Ámos Komenský Pravidla českého pravopisu, Vilém a Alois Mrštíkovi darovali kávu.

A potom už nastal čas rozdat tombolu, dotančit několik posledních kousků a s dobrou náladou a výhrami se vypravit domů…a začít se těšit na příště.

Za OJT Anna Hrazdírová

[/su_custom_gallery]