Tradiční krojované ostatky 2019 jsou za námi

I letos, tak jako již v mnoha letech minulých, se opět konaly 3. března v 17:00 hodin pod vedením telnické jednoty Orla Tradiční krojované ostatky na Orlovně.

Mládež napřed zatančila Moravskou besedu v tradičních telnických lidových krojích. Vidět jste mohli také jiné druhy krojů než ty sváteční obecní – od kroužkových folklorního souboru Telnička až po ty poskládané z oblečení po babičkách. Nechyběli malí, mladí ani starší stárci a stárky, jak zdejší, tak i přespolní. K poslechu a tanci hrála již známá a oblíbená dechová hudba Telničanka.

S přicházejícím večerem se sál plnil všemi věkovými kategoriemi a jako každý rok byla účast hojná. Ostatky jsou každoročně přehlídkou krásných krojů, radosti a dobrého vína. Následovala vtipná scénka z automatické zpovědnice budoucnosti, kam se přišel ze svých hříchů vypovídat mladý dospívající křesťan a nechtěně zvolil po delším procesu zpovědi u rozbité zpovědnice změnu víry v židovskou. Nuda to rozhodně nebyla :-)

Po protančené půlce večera šla chasa za tklivého nářku pochovat milou basu.

A tož včil sa pomodlíme za nebožku basu: Odpusť nám, baso.“

Mimo to „farář“ prozradil na Telnici mnohé (nejen) vtipné příhody, které se během roku udály a  za četného kropení svěcenou vodou přítomného osazenstva, stárků, stárek, „pohřebáků“ i basy ukončil radovánky a zahájil postní dobu na čtyřicet dnů a pomalou přípravu na Velikonoce.

Nechyběla ani tombola se spoustou užitečných cen, co potěšila každého účastníka. Vidět jsme mohli i vtipné ceny jako kapesníky, co se tvářily jako peníze, postní balíček sýrů, Pepův dort (rozdělený mezi Josefa a Josefu – víc Pepíků nepřišlo), křesťanskou KPZ či pytel plný obilí pro celou rodinu, aby měli po celou postní dobu zdravou snídani. :-)

Děkujeme za zapůjčení krojů, za pomoc s jejich oblékáním, za napečení basiček na stoly, za dobroty pro občerstvení stárků, všem dobrovolníkům, a taky všem co se zúčastnili příprav. A v neposlední řadě také moc děkujeme všem účastníkům vydařené ostatkové neděle a těšíme se na další rok!

Za OJT a stárky – Romana Vyskočilová.