Ostatky 2012

Jak nejlépe zakončit plesovou sezónu? To určitě vědí všichni, kdo v neděli  19. 2. 2012 odpoledne navštívili orlovnu v Telnici, a tím také Tradiční krojované ostatky.

I letos jsme zahájili ostatkovou zábavu průvodem krojovaných. Jak je již zvykem, na úvod zatančili děti, starší děti a skorodospělí besedu, tentokráte československou. Po odměně pro tanečníky v podobě velkého potlesku a přivítání hostů již nic nebránilo tomu, aby se Ostatky rozjely naplno. Po stránce hudební se o zábavu postarala kapela pana Přerovského, dále pak stárci s lidovými písněmi, které si s nimi mohl zazpívat opravdu každý. 

Čas letěl a nastal okamžik tomboly, kterou si všichni příchozí mohli již v průběhu odpoledne a večera prohlédnout v rohu sálu. Škála darů byla jako vždy pestrá: od domácích potřeb přes sportovní náčiní až k poukázce na večeři v restauraci pana Stanislava Krále. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ceny v hlavním slosování! Ale těch až později.

Ve večerních hodinách přišla ta chvíle, na kterou se snad nikdo netěšil, ale přece byla nevyhnutelná: poslední rozloučení s naší milovanou basou. Setmělo se a smuteční průvod za zvuků hudby a pláče všech přítomných procházel sálem.

V letošních třeskutých mrazech musela cestu truchlícím prohazovat fréza, všichni byli oděni s ohledem na počasí. S basou se přišlo rozloučit i pár osob (očividně bez domova), které mráz vyprovokoval až k rozdělání ohně v popelnici (kterou si sami přinesli). Farářova slova vyprovodila opěvovanou basu na cestu poslední a navzdory velkému žalu účastníků duch basy nebožku opustil. 

Než se všichni rozešli postit do svých domovů, bylo třeba ještě vylosovat výherce hlavní tomboly. Po tragické záležitosti s basou přítomné alespoň trochu rozveselila. Taková rychlá až instantní večeře pro dva při svíčkách, borovička na zahřátí, zájezd pro dvě osoby (až třemi zónami IDS JMK), výlet na Hawaii i drtička ledu vykouzlila úsměvy nejen na tvářích šťastných výherců. 

Basa byla pochována, tombola rozdána, boty protancovány, vína už jen na dně demižónu, kapela dohrála… Čas rozloučit se s přáteli, popřát dobrou noc a rozejít se do svých domovů.

Anna Hrazdírová