Ostatky 2011

Poslední kulturní akcí, kterou končí plesová sezóna, jsou tradiční krojované ostatky. Nejinak tomu bylo i letos, kdy telnická orlovna žila přípravou na dlouhý půst. Začátek ohlásil průvod všech krojovaných stárků a stárek za doprovodu kapely pana Přerovského, která se starala o hudební část večera. Nejprve průvod zahájili dospělí stárci a stárky, po nich nastoupily “mladší ročníky“, které zatancovaly Moravskou besedu. Sklidily za to velký potlesk všech zde přítomných. Poté se slova ujal starosta OJT, který všechny přivítal a poděkoval paní Draze Mrkvicové, která velmi pomohla s nácvikem besedy. Touto cestou jí chci poděkovat také a popřát pevné nervy, které při nácviku besedy rozhodně potřebuje.

V průběhu večera panovala velmi dobrá nálada, tu však přerušil smuteční průvod v čele se zesnulou basou. Na její poslední cestu jí přišli doprovodit nejen všichni krojovaní ale i stávkující doktoři s heslem “Děkujeme, přicházíme“, kterým se nepodařilo drahou basu ani po několika pokusech o resuscitaci oživit. Po skončení smutečních ceremonii jsme vypustili ducha basy, a tím byl pohřben duch hudby na dlouhých 40 dní, po které trvá doba půstu. K zahnání smutku a rozveselení všech v sále došlo, když se začala losovat tombola, která byla opravdu bohatá. Nechyběla vepřová hlava, specialita šéfkuchaře  – panenka na česneku nebo švédský stůl a další hodnotné ceny.

Nezbývá než poděkovat všem pořadatelům a dárcům do tomboly. Příští rok opět s basou nashledanou.

[/su_custom_gallery]