Tradiční krojované ostatky 2020

Je neděle odpoledne a na Orlovně můžeme vidět zvýšený pohyb dětí, omladiny a dalších osob. To se většina z nich začíná oblékat do krojů. Na jeviště v sále se postupně usazují muzikanti v bílých vyšívaných košilích kapely Telničanka a připravují si noty a nástroje. Do sálu přicházejí první návštěvníci, kteří se přišli pobavit na tradičních Krojovaných ostatcích. Po 17. hodině je v sále cítit malé napětí, protože v prostorách restaurace se začínají řadit krojovaní ke slavnostnímu nástupu. A pak to přijde. Na mávnutí kloboukem z restaurace dává kapelník znamení svým svěřencům a Telničanka spustí pochod a dlouhá řada krojovaných s jucháním vchází do sálu. Jedno kolo po parketu, druhé kolo, a pak se starší stárci seřadí pod podiem a ostatní jdou ještě jedno kolo, aby se pak seřadili do výchozího postavení na československou besedu. Skvěle ji odtančí. Následuje přivítání všech na dnešní zábavě, poděkování za přípravy, informace o dnešním programu a sólo pro ty, které vedly nácviky besedy. Pak tanec, zpěv, ochutnávka vína s přivítáním jednotlivých účastníků a příjemná zábava. Mezitím prodej losů do tomboly a radost nebo zklamání nad rozbalenými obálkami s losy. Po osmé hodině se pod jevištěm ocitají dva stoly a k nim si sedají tři osoby. Do sálu vchází ostatkový farář s kostelníkem na přednášku o olympiádě a diví se, že v hospodě je ticho a ti tři hospodští hosté hledí do mobilů. Farář s kostelníkem se snaží navázat rozhovor a dovídají se humorné zajímavosti z facebookové stránky „Telničáci sobě“. Co všechno kdo ztratil (náušnice, kocourka), co se dělo, co kdo provedl nebo neprovedl. Nakonec kvůli pokročilé době se málem zapomnělo na pohřbívání basy. Farář to s kostelníkem a ostatními honem běželi napravit a za zvuků smutečního pochodu kapely, která přerušila večeři, nastoupili do sálu v průvodu s basou. Do průvodu se zapojil i místní pan farář p. Oldřich a zhostil se svěřeného kropení se vší vervou, takže všichni byli za chvíli mokří. Po obřadu a vypuštění ducha basy se průvod s basou odebral do zákulisí. Vytřela se podlaha po kropení a vylosovala se speciální tombola. Pak se ještě chvíli tančilo a postupně se veselí ukončilo. A jak bylo řečeno při pohřbívání, po Velikonocích můžeme zase začít tančit a veselit se. Teď ale chvíli bude od tance klid.

 

Jiří Hrazdíra

jeden z krojovaných