Skoro-ostatky

Do popeleční středy (a tedy do začátku postu) zbývalo ještě něco málo přes týden, ale na orlovně v Telnici už probíhaly Tradiční krojované ostatky. Tedy vlastně Skoro-ostatky…

Sobotní pozdní odpoledne v duchu ostatkovém bylo zahájeno ve velkém sále orlovny průvodem krojovaných a dále Moravskou besedou v podání místních dětí a mládeže. Po slavnostním přivítání všech přítomných nic nebránilo tanci a zábavě.

Právě k tanci a poslechu hrála samozřejmě Kapela pana Přerovského, která také neodmyslitelně k této akci patří. Kdo netančil, mohl si prohlížet bohatou (a hlavně užitečnou) tombolu či se stárky zpívat známé lidové písně.

Do zmíněného veselí ovšem v průběhu večera zasáhla tragická zpráva o skonu naší předrahé basy. Smuteční průvod, kterého se zúčastnil i stále ještě úřadující prezident V. Klaus a jeho amnestovaní, několikrát obešel s nebožkou sál a náležitě naříkal. Farář pronesl smuteční řeč, přišla řada i na tolik potřebné přímluvy. Když už farář vypustil ducha basy z basy, byl decentně upozorněn svým bodyguardem na chybu – ještě přece nebyl čas postu! Duch naštěstí zatím nebyl daleko, takže se přítomným dozorcům podařilo jej odchytit a navrátit zpět. Smuteční průvod (a vlastně všichni v sále) přestal truchlit a s radostí pokračoval v zábavě, zpěvu a tanci.

Přišel i čas vydávání tomboly. Všichni připravili zakoupené lístky a pozorně sledovali losujícího faráře a jeho osobního strážce. Do hlavní tomboly byla letos věnována spousta zajímavých a bezpochyby hodnotných cen – kupříkladu 7 melounů (v krabici od vína), sada špalku k objímání a Becherovky a Vysočiny, pero z Peru (s bezpečnostním řetízkem proti odcizení), truhlík s Muškátem (opravdu dobrý ročník) a další. Poslední vylosovaný šťastlivec si domů mohl odnést obloženou (záchodovou) mísu.

Večer plynul, všichni se dobře bavili, zkrátka Skoro-ostatky se i letos vydařily. Nezbývá než touto cestou poděkovat všem zúčastněným – kapele, krojovaným, tanečníkům besedy aj. – a doufat, že se také v roce příštím v hojeném počtu
opět sejdeme. Basa s vama!

Za pozůstalé a původně truchlící
Anna Hrazdírová, OJT