Tábor INKOVÉ – 6. den

Život v kamenném městě

Slyšte slova o Říší Inků, slova wiljakumy – velekněze. Když vyšlo slunce nad obzor, pustili se Inkové do úklidu kamenného města a do oprav zchátralých budov. Bylo sebráno zlato, které si členové ajlů vzali sebou na cestu, aby mohly být vyzdobeny obřadní místnosti. V opuštěném chrámu byla nalezena hrouda zlata, ze kterého na památku přežití útoku Španělů vyrobili kyvadlo osudu.

Ve městě Kuzko však ajly zanechaly většinu svého majetku a proto bylo potřeba vyrobit nové zástavy s erby jednotlivých ajlů. Ti kteří se nevěnovali výrobě zástav, vydali se na lov, aby zajistili dostatek potravy. Nedaleko kamenného města se na náhorní planině rozkládalo jezero Sibinacocha, kde nalovili tucty ryb. Jiní se vypravili s luky a bolasy na divoké ptactvo. K večeru se všichni Inkové sešli u ohniště a společně pekli nalovené ryby, zpívali incké písně a hráli tradiční hry.

Když se slunce schovalo za obzor, podstoupili všichni členové ajlů zkoušku varaka, po jejímž absolvování byli zařazeni mezi vojáky.

Varaka sestávala ze tří částí:

  • ZKOUŠKA SÍLY spočívající v poměřování sil s paží zkušeného bojovníka z kapak ajlu.
  • ZKOUŠKA ODVAHY, při které musel každý vložit ruku do nádob plných štírů, pavouků a dalších ohavných živočichů.
  • ZKOUŠKA ZRUČNOSTI při stavbě věže a vkládání zlatých mincí do nádoby plovoucí na vodě.

Deník velekněze
6. den Chahua-huarquiz, 2. rok vlády Sapa Inky Atahualpy