Tábor INKOVÉ – 2. den

Správa říše Inků

Slyšte slova o Říší Inku, slova wiljakumy – velekněze. Hned další den po oslavě na uvítanou se jednotlivé ajly začaly věnovat poslání, za kterým přijely do města Kuzka. Ajly pozval sám Sapa Inka, aby zaujaly neobsazené posty ve správě nových, pohraničních provincií. K tomu se ovšem nejdříve tyto slibné rody musí vzdělat ve znalostech nutných pro správu říše.

Jednou z nich je rozšiřování dopravní infrastruktury a zejména stavba mostů – životně důležitých v říši rozkládající se v horách a velehorách mezi strmými útesy a soutěskami.

Dále je to umění vázání a čtení kipu – uzlíkového písma na provázcích sloužícího pro zaznamenávání čísel, počítání a v omezené míře i psaní textů.

Ajly se seznámily s novými metodami, které se v hlavním městě používají pro výrobu smaltovaných šperků a předmětů denní potřeby, a také pro úpravu oděvů. Se zkušenými mistry trénovali lov pomocí luku a bola. Na závěr dne jsme společně uctili zapadající Slunce pečení z tohoto úlovku a nebojíce se tmy ho dále oslavovali písní…

Deník velekněze
2. den Chahua-huarquiz, 2. rok vlády Sapa Inky Atahualpy