Tábor INKOVÉ – 4. den

Den zrady

Slyšte slova o Říši Inků, slova wiljakumy – velekněze. Při svítání jsme s hrůzou zjistili, že Sapa Inka zmizel a není k nalezení ani ve svých komnatách ani ve zlaté zahradě. Nejdříve jsme ho hledali v blízkém okolí paláce, ale protože po něm nikde nebylo stopy, rozhodli jsme se nejdříve posilnit než se vydáme dále.

Po snídani už další hledání v okolí města Kuzko potvrdilo naše nejhorší obavy. Našli jsme jasné důkazy, že ho unesli ti proradní Španělé! Nechť jsou za tuto zradu prokleti navždy! Vystopovali jsme dva jejich zvědy a ti drzouni nám sdělili, že za jeho vydání požadují zlato. Přímo kopu zlata.

Ajly se rozhodli shromáždit zlato od moudrých správců Inkského pokladu v údolí. Aby ajly prokázali, že jsou hodny zlata z pokladu museli správně odpovědět na otázku moudrých a rozšířit tak jejich znalosti.

Později navečer jsme se vydali předat zlato na smluvené místo. Španělé jej převzali a zdělili nám místo, kde máme vyzvednout Sapa Inku. Nepopsatelné bylo naše hoře, když jsme jej našli mrtvého. Uložili jsme ho do Zlaté zahrady a celé město Kuzko za něj truchlilo. Snad ani Slunce zítra ráno nevyjde.

Po západu slunce jsme obřadně mumifikovali čestné stráže Sapa Inky, které padly při jeho obraně. Následovala válečná porada, při které se ajly téměř jednohlasně vyjádřili pro válku se Španěly. Hned zítra ráno se vydají na shromaždiště, odkud společně s dalšími Inky vytáhnou do boje.

Deník velekněze
4. den Chahua-huarquiz, doba bezvládí