Tábor INKOVÉ – 7. den

Stavba mostů a zavlažování polí

Slyšte slova o Říší Inků, slova wiljakumy – velekněze. Kamenné město je umístěno na vrcholku hory Kuntur T´uqu, která se tyčí uprostřed hor. Z obranného hlediska je město umístěno strategicky, ale zásobování je obtížné, proto kapak ajlu rozhodli, že každý ajl vystaví jeden most, který město spojí s okolními horami a jejich zásobovacími stezkami. Mosty musely být vystavěny tak, aby měly co největší nosnost, ale zároveň, aby je bylo možné odříznout v případě ohrožení. Všechny mosty pak byly podrobeny bezpečnostní a zatěžkávací zkoušce. Ten nejlepší unesl 25 žulových kvádrů a byl vybrán pro dopravu těžkých nákladů. Nejmenší nosnost měl most s únosností 2,5 kvárdru. Na tento most mohlo naráz vstoupit jen deset Inků bez mezka.

Díky mostům se Inkové dostali i na úrodnější svahy, kde založili svá terasová pole. Protože však byly ve svahu, trpěly nedostatkem vláhy a bylo nutné k nim přivést vodu z horských pramenů. Když byl vodovod dokončen, byla vybudována závlaha ke každé rostlině pomocí dutých bambusových tyčí s otvory od obřích termitů. Otvorů bylo více než rostlin a tak voda odtékala pryč a budovatelé závlahy museli nadbytečné díry ucpat. Vše nakonec dopadlo dobře a my se již těšíme na hojnou úrodu.

Zdárné dílo bylo zakončeno slavnostním ohněm a pečenými křečky, kteří jsou tradiční inckou pochoutkou.

Deník velekněze
7. den Chahua-huarquiz, 2. rok vlády Sapa Inky Atahualpy

[/su_custom_gallery]