Tábor Vikingové – 8. den – čtvrtek

20150709 Tabor 019V noci zlo opět nabylo na síle a my víme, že nás čeká rozhodující bitva. Není možné spoléhat jen na sílu našich paží a naši odvahu. Před bitvou je třeba hledat moudrost a svůj osud u kořenů stromu Yggdrasil. Počasí se umoudřilo a ta se vydáváme na cestu do podsvětí.

U brány, kterou se do podsvětí vstupuje na nás čeká bohyně Hel:
20150709 Tabor 032Kam kráčíte, smrtelníci? Branou do podsvětí můžete projít, jen když dáte do zástavy svou duši. Pokud budete ve světě mrtvých přemoženi nebo jednoho z vás ztratíte, pak duše vás všech bude náležet mně a vy zůstanete navždy uvězněni v podsvětí. Odtud vás nemůže zachránit ani bůh Odin, neboť jeho moc sem nesahá. Jste připraveni podstoupit toto riziko? Nyní tedy sestupte a hledejte to, po čem toužíte. První kořen Yggdrasilu vede ke studni osudu.

Studnu osudu hlídají tři Norny. Kdo chce nahlédnout, musí nejprve zodpovědět tři hádanky. Norny však vyžadují i jednu lidskou oběť, mají totiž rády lidské maso. Ponechají si toho, kdo ponoří ruku do studny, aby vylovil starý pergamen s indícií, jak porazit zlo. Vikingové se snaží Norny obelstít, protože pokud by jednoho obětovali, pak by duše všech propadly bohyni Hel.


Hádanky, které museli vikingové zodpovědět:

 1. Od severu nad ní vane chladný vzduch a od jihu hřeje slunce (Ginnungagap – propast mezi světem zimy Niflheimem a světem ohně Múspellheimem)
 2. Pod jejím dechem mizí ledové kameny, které se proměňují v bílou řeku. (Posvátná kráva Audhumla, která olizuje ledové kameny a dává mléko)
 3. Jeho otec stvořil Midgard a jeho krása je v něm. (Baldr, bůh krásy, syn boha Odina)
 4. Tam kde je – víme, tam kde není – můžeme jen tušit (písmo (runy))
 5. Žije v rudé zemi, má dvanáct synů. Někteří možná padnou, ale vždy znovu povstanou. (Mölky – hra s dvanácti kolíky)
 6. Žijí zde obři, kteří nejsou dobří. (Jotunheim – svět obrů)
 7. Nahoře žije, dole je však mrtvá (Hel – bohyně zesnulých)
 8. Sestry dísy [dýzy], jež s tou, “Co musí být”, vybírají na bitevních polích duše padlých bojovníků hodných Valhally (Valkýry)
 9. Ten, jež otcem bohů se zve…a bohem čeho jest? (Odin… bůh války, poezie a moudrosti)
Druhý kořen Yggdrasilu vede ke studni moudrosti, kterou střeží obr Mími, uvázaný na silném řetězu. Kdo chce získat moudrost, musí obelstít obra a ze studny vylovit tři svitky.

Moudra ukrytá ve svitcích:

 1. Pokud chcete v bitvě světů zabít skalního obra, musíte jej polít vodou z pramene řeky Gjöll.
 2. Pokud chcete získat vodu z pramenu Gjöll, musíte přemoci draka Nidhögga.
 3. Dokud drakovi začnete zpívat svou rodovou píseň, jeho tělo se zpomalí.
20150709 Tabor 046Třetí kořen Yggdrasilu vede k prameni řeky Gjöll, kde sídlí drak Nidhögg který kořeny okusuje. Drak střeží pramen a zahání všechny, kteří by si z něj chtěli nabrat vodu. Není jednoduché jej odehnat, ale moudrost ze studny moudrosti pomáhá vikingům draka obelstít. Část bojovníků zpívá vikingskou píseň, což tříhlavého draka ochromí a pohybuje se jen velmi pomalu. Nakonec se všem daří nabrat vodu z pramene. Jedině ta může porazit vůdce obrů v závěrečné bitvě.
Cesta z podsvětí vede jen jedna a tak u brány znovu potkáváme bohyni Hel, která nám vydává zpět naše duše.
Cesta ke kořenům Yggdrasilu byla úspěšná. Odnášíme si vodu z pramene řeky Gjöll a také části indície, se kterou bychom měli zlo porazit. Po sestavení všech částí se dozvídáme toto poselství:
Osudy Midgardu a Alfheimu se musí protnout, neboť temnota nabírá na síle. Lide nemohou porazit síly zla bez pomoci bytostí s nadlidskými schopnostmi, proto je musíme vyhledat a spojit síly, aby dobro opět porazilo zlou temnotu. 
20150709 Tabor 098Těmi bytostmi s nadlidskými schopnosti jsou lesních Alfové. Právě oni žijí v Alfheimu. Není jisté, na kterou stranu se přidají , proto jsme se rozhodli vyhledat je a přesvědčit, aby se postavili na stranu dobra a darovali nám elixír, který poskytne ochranu našim štítům a pevnost našim mečům. Síla a kouzla Alfů mohou být rozhodující, přesvědčit je však může jen naše odvaha a odhodlání. Pokud bychom neuspěli, mohli by se postavit na stranu zla.
Odpoledne probíhá bojová příprava na zítřejší závěrečnou bitvu. Hod dvěma svázanými koulemi na stojícího obra, hod polenem na bojovou formaci obrů a hod kládou do hloučku skřetů. Jsme zdatní a silní, teď již jen získat na svou stranu Alfy. 
V noci vyrážíme do temného lesa. Cestou potkáváme několik skřetů a hejkala, nakonec nalézáme i království Alfů a získáváme vzácný elixír. Usínáme s nadějí na zítřejší vítězství.

20150709 Ke kořenům Yggdrasilu

 

20150709 Příprava na bitvu