Vysazení lípy před Orlovnou

S oslavami 100 let od založení Československé republiky se letos pojila a stále pojí spousta oslav. Zvykem na Orlovně bylo vždy ve sváteční den 28. října uspořádat kulturní akci – koncert, divadelní představení – avšak letos tomu bylo jinak. Vysadili jsme strom. Lípu, náš národní strom.

Ráno po mši svaté jsme se v kruhu Orlů, orelských příznivců i kolemjdoucích setkali před Orlovnou, poslechli si pár slov starosty i místostarosty telnické orelské jednoty, zazpívali si státní hymnu a většina přítomných přispěla lopatou hlíny k zasazení lípy. Protože bylo chladné podzimní ráno doprovázené studeným větrem (a ta jedna přihozená lopata hlíny člověka tolik nezahřeje), přesunuli jsme se k hřejivému posezení do Orlovny, kde jsme si dali tematicky lipový čaj s lipovým medem. A na zub i škvarek a kus chleba ze společného bochníku.

Děkujeme všem přítomným za příjemnou přátelskou atmosféru. Do budoucna přejeme, aby naše republika vzkvétala, jako to umí rostliny v úrodné půdě, a sobě navzájem pak abychom se – a jednou třeba už ve stínu lípy před Orlovnou – dál rádi setkávali.

Za OJT Anna Hrazdírová