Tábor – Na ostrovy KIRIBATI – 04 mapování

Mapování Ostrova

Drazí ztroskotanci! Tedy, pardon, trosečníci!

Jistě jste si říkali, kde se včera příhodně schovával váš oblíbený delegát cestovní kanceláře Eagle. Jak vidíte, nemusíte smutnit, také jsem se zachránil. Ba co víc. Už včera jsem se vydal na průzkum a povedlo se mi obejít ostrov. Ano, jsme skutečně na ostrově, ale docela velkém. A informací o ostrově mám víc. Nejdůležitější je, že nám nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.

Když už jsem ostrov obcházel, připravil jsem pro vás jeho obrys. Z pobřeží jsem ale kvůli vegetaci neviděl moc daleko do vnitrozemí. Vašim úkolem dnes bude zmapovat ostrov. Jedná se o veliký úkol. Ostrov je příliš veliký na to, aby ho za dnešek zmapoval jakýkoli jeden národ.

Pokud ale budete spolupracovat, máte šanci dát dohromady i velmi podrobnou a věrnou mapu. Na druhou stranu, nejlepší mapu může mít jen jeden národ. Je tedy na vás, jak se domluvíte na spolupráci, výměně či přeprodávání informací.

Na ostrově nás nejvíce zajímají zdroje vody, vodní toky, prameny, studánky apod, a zdroje potravy – divoká zvířata, ovocné stromy, jedlé rostliny. Samozřejmě jsou důležité také průchodné cesty, lesy s dřevem na topení a stavbu a případné další zdroje surovin, na které narazíte. Na mapách jsou důležité i další orientační body – významné prvky v krajině jako velké kameny, skály, výrazné stromy atd.

Z pobřeží jsem si všiml několika věcí, které by mohly být důležité a na které byste se mohli zaměřit. Na ostrově lze nalézt nějaké střípky informací, které by vám ve vašem úkolu mohli pomoci. Na jih odtud na pobřeží stojí osada opuštěných a rozpadajících se obydlí. Do nich nevstupujte, mohlo by to být nebezpečné. Zřejmě tu kdysi bývala prosperující společnost, na ostrově lze nalézt spoustu jejich pozůstatků, ale z nějakého důvodu téměř všichni zmizeli…

Do moře ústí tři potůčky – po jednom na severní, střední a jižní části ostrova. U těchto vodních toků jsem zahlédl zřejmě jediné obyvatele tohoto ostrova. Jedná se nejspíš o nějaké neškodné poustevníky z původní osady. Nepovedlo se mi s nimi domluvit a rychle se přede mnou schovali, ale snad budete mít více štěstí a něco od nich zjistíte. Další informace o ostrově lze najít, věřte tomu nebo ne, na starých informačních tabulích poblíž lesíků.

Na terénní průzkum budete mít celé dopoledne, na oběd ale buďte zpátky. Pokud to bude potřeba lze vyrazit na průzkum i odpoledne. Večer ale musí být mapa hotová.

Že je to ale dobrodružství, což? Není to úplně podle inzerátu, ale snažíme se…