Tábor – Na ostrovy KIRIBATI – 08 návrat

Drazí trosečníci!

Díky včerejšímu opuštění tábořiště jsme si zachránili životy, teď je však čas vrátit se zpět a neboť jsme v dáli zahlédli pirátské lodě, jak opouštějí ostrov. Protože nás toto putování stálo již mnoho sil, zastavíme se na zpáteční cestě v opuštěné osadě Bohuňov, kam dle našich informací přijíždějí v tyto dny domorodí obyvatelé z okolních ostrovů, aby zde uctívali svého Boha. Zjistíme od nich, jak se pro příště ubránit před piráty, a požádáme jejich Boha o pomoc.

Po návratu do tábořiště bude potřeba provést veliký úklid, neboť piráti zajisté zanechali po rabování našich obydlí pořádný nepořádek. Rabování se nevyhnulo ani naší spižírně, a tak nám nezbude, než nalovit nějaké ryby z moře a připravit si je na otevřeném ohni.

Za tuto újmu na zážitku z výletu pro vás připravila cestovní kancelář Eagle několik volnočasových aktivit na odpoledne. Minigolf, stolní hokej, fotbal, hrad, a další oblíbené hry. Příjemný zážitek vám přeje

Váš delegát