Tábor – Na ostrovy KIRIBATI – 07 útěk

Drazí trosečníci!

Včerejší noční hlídky objevili čerstvé stopy několika neznámých osob, pohybujících se po ostrově. Ranní průzkumná hlídka pak vytipovala šest míst, kde by se tito cizinci měli pohybovat a zároveň potvrdila, že se nejedná o mírumilovné obyvatele ostrova, ale o osoby velmi podezřelé a nebezpečné.

Během dopoledních hodit musíme provést podrobný průzkum, při kterém shromáždíme informace o pozici cizinců, o jejich počtu a vybavení a na základě toho pak zjistíme, zda jsou pro nás nebezpeční. Důležité však je, abyste vše zjistili v utajení a neprozradili cizincům naši přítomnost na ostrově.

Na základě vašeho průzkumu již víme, že cizinci jsou nebezpečnými piráty, kteří si přijeli na ostrov rozdělit kořist a jsou silně ozbrojení. Bohužel se nám nepodařilo zůstat v utajení a byli jsme vyzrazeni. Piráti se nyní shromažďují ve zbrojnici a připravují se na obsazení našeho tábora. Na takovou bitvu nejsme nyní připraveni a pro záchranu životů musíme opustit tábořiště a přečkat noc na pláních zdejšího pohoří. Abychom byli méně nápadní, vydáme se třemi různými cestami a sejdeme se na vrcholku zvaném Vojtěchov, kde se utáboříme, přenocujeme a posilníme se na další cestu.