Tábor Vikingové – 1. den – čtvrtek

Ocitáme se v časech, kdy Skandinávii obývali pradávné germánské národy, které někteří nazývali Normany, jiní zase Dány či Ascomany nebo Varjagy.  Národy, jejichž hlavní obživou bylo zprvu zemědělství a rybolov, vynikaly ve výrobě nástrojů a stavitelství lodí. Byli to výborní mořeplavci a obchodníci, kteří se nebáli vydat se přes oceán, daleko od domova. Když se jejich počet rozrostl tak, že již půda nebyla schopna vydat dostatek obživy, vydávali se do dalekých zemí nejen za obchodem, ale i za kořistí. Stali se obávanými bojovníky a dobyvateli. Jejich válečné lodě se objevovaly nejprve u břehů Anglie, později také Francie, Španělska, Portugalska, Itálie a Ruska. Kolonizovali Island a Grónsko a jako první se vylodili v severní Americe.

Kdo jsou tito dávní lidé, zručné ženy a bojovníci, muži z Fjordů? Jaké jsou jejich mýty a bohové?

20150702 Tabor 054

Představení Vikingské společnosti:

Král
Leif Ericson – Ladislav Šustr

Jarlové

Jurson – Jiří Hrazdíra
Botey – Bohumila Hrazdírová
Ansuzfehu – Anna Hrazdírová
Pavelev – Pavel Cupák
Cathrine – Veronika Klesalová
Davidson – David Jahoda
Clarkson – Petr Štědroňský

Ashdir – Adéla Klvačová
Ogar – Míra Michlíček
Bjargej – Bára Brizgalová
Dagaz Othala – Dominik Dokoupil
Elis – Jaroslava Hrazdírová
Kristin – Jaroslava Schejbalová
Amalie – Schejbalová Jaroslava st.

20150702 Clenove rodin

20150702 Tabor 063

Vikingská přikázání

 • buď přizpůsobivý a pružný
 • jeden cíl v jeden čas
 • neplánuj vše do přílišných detailů
 • starej se dobře o své zbraně a výstroj
 • najdi si dobré druhy do boje
 • dohodni se na klíčových bodech
 • neslibuj, co nemůžeš splnit
 • konej tak, aby ses mohl opět vrátit
 • v táboře měj věci po ruce a připravené
 • připravuj zábavu pro sebe i své druhy
 • ujisti se, že tvé konání je užitečné
 • neboj se ptát na cokoli svých družiníků

20150702 Tabor 068x

 Vikingské výzvy

Vikingové svou sílu a udatnost pravidelně testují při večerních soubojích. Vzájemně se vyzívají k různorodým kláním ve zdatnosti, zručnosti a znalostech.

Zdatnost
Tyrova sekera – vítězí viking, jenž nejdříve přetne kmen vzrostlého jasanu
Bórovo lano – nejsilnější viking přetáhne toho slabšího na svoji stranu
Thorova páka – nejsilnější paže vikingského bojovníka slaví vítězství

Zručnost
Njördovo moře – kdo nejdéle vydrží nad vodou?
Friggidina věž – kdou postaví nejvyšší mohylu?
Grungirův hod – kdo nejpřesněji zasáhne cíl?

Znalost
Odinův zákon – povinností každého Vikinga je znát nejvyšší zákony (almanac)

Král vikingů Leif Ericson přivítal všechny členy rodin v Norsku a seznámil je se jmény svých jarlů, kteří budou společně s ním pečovat o všechen lid. Vyřkl také vikingská přikázání a hlavně to nejdůležitější pro každého vikinga „za všech okolností si zachovat svou čest“.  A právě čest našeho rodu je v posledních dnech pošlapávána. Rozpínavost norského krále Haralda I. nevěstí pro náš lid dobré zítřky. Naše pole jsou zabírány a rozhodnutí našeho Thingu nejsou respektována. Rozhodli jsme se proto, že opustíme tuto zem a vydáme se do nových světů, které oči našich otců nikdy nespatřili. 

Thing je tvořen radou svobodných mužů, způsobilých věkem, se scházel, aby dbal zachovávání práva, vynášel rozsudky a projednával veřejné záležitosti. Zákon byl souborem zvyklostí, tradovaných v ústním podání. Staří členové thingu měli povinnost připomínat znění zákona na thingových shromážděních.